Hỗ trợ tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù

10/09/2019 14:28:22
Hỗ trợ tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ tái hòa nhập công đồng, được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho người lao động. Đây là một trong những nội dung được các chuyên gia quan tâm tại Hội nghị truyền thông về việc làm vừa tổ chức.

Ảnh minh họa.

Theo đại diện Cục việc làm, Bộ LĐ-TB&XH, từ khi có Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm cụ thể hóa Luật, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả công tác tài hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù. Nghị định số 80/2011/NĐ-CP quy định cụ thể về việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, gia đình trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tài hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đang chú ý, người chấp hành xong án phạt tù được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại Trung tâm dịch vụ việc làm; người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn học nghề được vay vốn theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Báo cáo chưa đầy đủ của 35/63 Sở LĐ-TB&XH các tỉnh/thành phố, năm 2016, có 3.379 lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tạo việc làm tại địa phương, 4.534 lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm, 331 lao động được vay vốn hỗ trợ việc làm, 10 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Năm 2017 có 3.217 lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tạo việc làm tại địa phương, 4.003 lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm, 261 lao động được vay vốn hỗ trợ việc làm, 7 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 06 tháng đầu năm 2018 có 2.137 lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tạo việc làm tại địa phương, 2.209 lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm, 264 lao động được vay vốn hỗ trợ việc làm, 4 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Một số Trung tâm dịch vụ việc làm (Ninh Thuận, Đà Nẵng…) đã phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm với các hình thức phù hợp cho người chấp hành xong án phạt tù (tư vấn trước khi chấp hành xong án phạt tù, tư vấn trực tiếp, tư vấn tập trung…).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng nói chung, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: các mô hình tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt chủ yếu dừng ở việc quản lý, giám sát phòng ngừa tái phạm, chưa có nhiều mô hình hỗ trợ, giúp đỡ về vốn, dạy nghề, tạo việc làm giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống; đa số người chấp hành xong án phạt tù có trình độ văn hóa thấp, không có nghề nghiệp ổn định; các doanh nghiệp không muốn tuyển dụng lao động, nếu có thì không được lâu trong khi một bộ phận quần chúng nhân dân và chính quyền, tổ chức đoàn thể địa phương chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ về công tác tài hòa nhập cộng đồng…

Để giải quyết vấn đề tồn tại, đại diện Cục Việc làm tham mưu cho Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp; nghiên cứu, rà soát hệ thống các chính sách hỗ trợ tạo việc làm theo hướng tạo thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận và thực hiện chính sách trên cơ sở Luật thi hành án hình sự mới (sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020); phối hợp với các Ngân hàng chính sách xã hội tăng cường huy động các nguồn vốn để cho vay tạo việc làm cho người lao động nói chung, người chấp hành xong án phạt tù nói riêng; chỉ đạo, hướng dẫn các Trung tâm dịch vụ việc làm tăng cường, đa dạng hóa các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm với các hình thức phù hợp cho lao động là người chấp hành xong án phạt tù; tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách về hỗ trợ tạo việc làm, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và bản thân đối tượng./.

Châu Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam