Hòa Bình: Quý I/2017, tăng 2.197 người tham gia BHXH

18/04/2017 17:36:53
Trong Quý I/2017, công tác BHXH, BHYT, BHTN tại Hòa Bình được duy trì tốt, việc giải quyết chế độ, chính sách cho nhân dân, người lao động bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Tính đến cuối tháng 03/2017, tổng số người tham gia BHXH tại Hòa Bình là 68.754 người, tăng 2.197 người so với cùng kỳ năm trước; tham gia BHYT là 763.144 người, đạt 91% dân số toàn tỉnh, tăng 39.689 người so với cùng kỳ năm trước; tham gia BHTN là 57.545 người, tăng 147 người so với cùng kỳ năm trước. BHXH tỉnh cấp mới 985 sổ BHXH, 49.684 thẻ BHYT cho nhân dân, người lao động.Tổng số chi BHXH, BHYT, BHTN là 300.678 triệu đồng; chi khám, chữa bệnh BHYT 75.913 triệu đồng; 88.544 lượt người đã tới các cơ sở y tế khám, chữa bệnh BHYT trong Quý I.

Nguyễn Đoàn Cần (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam