Hoàn trả tiền đóng BHXH thời gian trùng nhau cho người lao động

25/07/2019 09:15:00
Một bạn đọc hỏi: Hiện tại tôi có 02 sổ BHXH và có thời gian đóng BHXH trùng nhau. Vậy tôi muốn nhập 02 sổ BHXH thành 01 thì phải làm như thế nào, thủ tục ra sao và thời gian đóng trùng nhau giải quyết như thế nào?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo Tiết e, Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 27 quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam:

“Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi”.

Như vậy, cơ quan BHXH sẽ thực hiện hoàn trả tiền đã đóng đối với thời gian đóng trùng nhau và thực hiện gộp sổ BHXH cho người lao động. Đề nghị bạn nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH gồm Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và các sổ BHXH để được giải quyết.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam