Nghiên cứu quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “…tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bắt đầu từ số này Tạp chí BHXH giới thiệu Phần thứ Nhất các nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh - tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - do Ban Tuyên giáo Trung ương soạn thảo (tựa đề do Ban Biên tập đặt).

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15/05/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung tổng quát và nhiều điểm mới quan trọng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạp chí BHXH đăng tải toàn văn Chỉ thị.

Ái quốc trọng dân, dĩ công vi thượng

Trong bức thư gửi các đồng chí tỉnh Nghệ An sau Lễ Quốc khánh đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết, không ai chiến thắng nổi lực lượng đó”. Tại bài viết “Chính phủ là công bộc của dân” (tháng 10/1945), Người lại nêu rõ: “Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy, việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì tránh”.

Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước chứa đựng tính triết lý và biện chứng giữa các mặt, đem lại kết quả lớn trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, xây dựng đất nước. Rất nhiều năm đã trôi qua kể từ khi Người phát động phong trào Thi đua yêu nước, đất nước hôm nay đã có nhiều đổi thịt thay da nhưng ý nghĩa của phong trào Thi đua ái quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì vẫn vẹn nguyên giá trị.

Thực hành tiết kiệm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thanh thản, ung dung, chọn dịp sinh nhật để viết về cái chết, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc như một việc làm đã được suy ngẫm từ lâu, chắt ra từ cuộc đời cách mạng đầy hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt của Người. Một công việc hệ trọng, cần thiết không chỉ đối với đồng bào, đồng chí trong nước, mà còn đối với bạn bè quốc tế, song Người không muốn làm ảnh hưởng đến công việc, thời gian hằng ngày của bản thân, cũng không muốn người xung quanh phải bận tâm, ảnh hưởng tới công việc chung.

Vai trò của Đảng cầm quyền trong việc giải quyết các vấn đề xã hội

Di chúc - Một văn kiện lịch sử vô giá của Đảng và dân tộc Việt Nam, ngày nay đã trở thành bảo vật quốc gia. 45 năm đã trôi qua nhưng những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng Cộng sản cầm quyền trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện An sinh xã hội vẫn còn giữ nguyên giá trị và tiếp tục tỏa sáng trong điều kiện hiện nay.

“Bác sống như trời đất của ta”…

Thiết thực học tập, tìm hiểu, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 24/10/2012, tại Hà Nội, Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức buổi nghe nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng”. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề. Với ý nghĩa sâu sắc, thiết thực của chuyên đề, phục vụ tích cực cho việc nghiên cứu, học tập và làm theo gương Bác, Tạp chí BHXH đăng lược ghi bài nói chuyện của Giáo sư. Đầu đề của Ban Biên tập, trích trong bài thơ “Bác ơi” của nhà thơ Tố Hữu.

Thực hiện chính sách An sinh xã hội theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 21/01/1946, khi trả lời báo chí nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước tôi được hoàn toàn độc lập, dân tôi được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Với ham muốn tột bậc đó, trước khi “đi xa”, Người đã để lại bản Di chúc với nhiều nỗi trăn trở, lo toan. Trong đó, có một nội dung rất quan trọng là căn dặn các thế hệ cán bộ lãnh đạo tiếp sau phải quan tâm, đảm bảo An sinh xã hội cho nhân dân.

Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng

Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị yêu cầu: “Trong việc tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp”. Thực hiện phong cách quần chúng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng hàng đầu trong tình hình hiện nay.