Học tập gương Bác, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT của Nhân dân

24/07/2019 08:02:54
Chiều ngày 23/7/2019, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. Các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam cùng nghe GS.TS. Hoàng Chí Bảo chia sẻ, trao đổi về các nội dung trên.

Với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân", GS.TS. Hoàng Chí Bảo đặc biệt nhấn mạnh tính chất thiết thực, quan trọng của nội dung này với Ngành BHXH – một ngành có tính chất phục vụ và đối tượng phục vụ rộng lớn, bảo đảm an sinh xã hội cho gần như hầu hết người dân.
Để giúp cán bộ đảng viên Đảng bộ cơ quan BHXH có thể hiểu và thấm nhuần được tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”, qua hơn 02 giờ đồng hồ, GS.TS. Hoàng Chi Bảo đã chia sẻ, khái quát lại những dấu ấn quan trọng xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ lúc là một thanh niên ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, những năm bôn ba ở nước ngoài, chịu cảnh tù tội, cho đến những năm tháng giữ cương vị Chủ tịch nước, hay giây phút cuối đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn toát lên sự hy sinh cao cả vì dân vì nước.
Tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện ngay từ chí hướng khi còn là một thanh niên, không quản ngại vất vả, gian nan, bôn ba tìm đường cứu nước; được kết tinh, thể hiện tiêu biểu nhất qua tác phẩm Dân vận (viết năm 1949) hay bản Di chúc của Người – qua 50 năm vẫn còn nguyên giá trị, là bài học lớn lao cho Đảng, để phát triển Đất nước ngày nay.
Thống nhất và cũng xuất phát từ tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cũng luôn thấm nhuần và thể hiện rõ “Ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. Điều này được thể hiện một cách sinh động, đa dạng qua hàng trăm câu chuyện về Hồ Chí Minh; từ những quyết sách lớn lao trong quá trình lãnh đạo Đất nước, cho đến những ứng xử trong sinh hoạt đời thường, toát lên sự giản dị nhưng cũng đầy sâu sắc với những bài học về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”.


GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, học và làm theo Bác về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”, nhất là với cán bộ cơ quan BHXH, phải luôn xác định rõ tinh thần “việc gì có lợi nhất cho dân phải hết sức làm; việc gì hại đến dân thì phải hết sức tránh”. Với tính chất phục vụ đa dạng, nhiều đối tượng, như Ngành BHXH, việc học và làm theo Bác hiệu quả sẽ đem lại những lợi ích thiết thực, trực tiếp với Nhân dân.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch số 22-KH/ĐU thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề ra các nội dung, giải pháp thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành BHXH. Theo đó, xây dựng nội dung sinh hoạt các chuyên đề theo từng Quý năm 2019 gồm: triển khai phổ biến, quán triệt nội dung học tập chuyên đề năm 2019 gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH; , nghiên cứu, triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; gắn với chủ đề phong trào thi đua yêu nước năm 2019 do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động: “Công chức, viên chức Ngành BHXH nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam”; nghiên cứu, triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy dân chủ”; gắn với tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế làm việc của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2596/QĐ-BHXH ngày 26/12/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; nghiên cứu, triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Chăm lo đời sống Nhân dân”; gắn với việc liên hệ thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đặc thù công tác của cơ quan, đơn vị, Ngành, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

 

Lê Công 

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam