Sáng mãi đạo đức và tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dân tộc Việt Nam trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, thời đại nào cũng có anh hùng được sử sách lưu danh, được nhân dân thờ phụng. Từ vua Hùng dựng nước đến Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung… Thế kỷ 20 cùng với những nhân vật tỏa sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của lý tưởng cách mạng, của đạo đức truyền thống và ý chí toàn dân tộc. Sự gần gũi, giản dị và luôn gần dân của Bác đã làm cho chúng ta càng cảm phục, yêu mến Người hơn. Càng kính trọng, tin yêu, chúng ta càng vững tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã khởi xướng và lãnh đạo.

Bác Hồ với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại, kiệt xuất của dân tộc ta, là Người anh hùng giải phóng dân tộc và là danh nhân văn hóa thế giới. Người là sự kết tinh sâu sắc những phẩm chất và giá trị tinh thần cao cả của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một tấm gương sáng vì dân, vì nước. Tư tưởng của Người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, trong đó quan điểm của Người về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là một thành tố quan trọng trong ba sự nghiệp giải phóng dân tộc mà Người đã đề ra: giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam