Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân (Bài 02)

18/11/2019 08:17:45
Phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống cho Nhân dân xuất phát từ chỗ tôn trọng Nhân dân, đề cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Dù bận rất nhiều công việc đối nội, đối ngoại, nhưng về với dân, đến với quần chúng, những người “không quan trọng” để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý là nhu cầu thường trực của Bác.

Người ra thao trường cùng bộ đội, “chống gậy lên non xem trận địa”, đến nhà máy, công trường, hầm xưởng, nông trường, hợp tác xã, trường học, bệnh viện. Người đến nhà giữ trẻ, lớp mẫu giáo, ra đồng ruộng, thăm nhà ở công nhân, cán bộ bình thường... Hàng trăm lần Hồ Chí Minh đi về cơ sở không đơn thuần chỉ là tác phong quần chúng mà chứa đựng thẳm sâu trong đó là phong cách quan tâm đời sống Nhân dân. Bởi vì Người đến với quần chúng là để lắng nghe và thấu hiểu, thấu cảm cuộc sống của mọi tầng lớp Nhân dân miền ngược, miền xuôi, nông thôn, thành thị. Người muốn nghe được tiếng dân, đi vào lòng Nhân dân, hiểu được nhịp đập của cuộc sống xung quanh. Phong cách ấy làm cho lãnh tụ và quần chúng hòa nhập với nhau trong sự đồng cảm sâu sắc nhất. Từ đó mọi người có thể nói hết những suy nghĩ trăn trở của mình, còn Người có cơ sở để giải quyết nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Người chỉ rõ “cán bộ đi về hợp tác xã không phải chỉ đi vào nhà chủ nhiệm để có chỗ ở sạch sẽ và có cơm nước đàng hoàng mà phải đi vào Nhân dân”, phải “ba cùng”. Phê bình thói “quan trên về làng”, Hồ Chí Minh yêu cầu “phải làm sao cho mỗi khi cán bộ về làng, nhân dân niềm nở vỗ vai, mời “anh” uống nước mới tốt. Nếu cán bộ về mà dân trải chiếu hoa, bắt gà làm cơm là không được. Bao giờ dân coi cán bộ là người của dân, đối với cán bộ không còn “lạy cụ ạ” thì dân mới dám nói, dám phê bình”.

Trên cơ sở nhận thức “dân dĩ thực vi thiên”, nghĩa là dân lấy ăn làm trời, và “có thực mới vực được đạo”, nghĩa là không có ăn thì chẳng làm được việc gì cả, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh thể hiện đậm nét việc chăm lo đời sống Nhân dân. Trong sự nghiệp kiến thiết chủ nghĩa xã hội, Người cho rằng “hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ”. Theo Người, Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta, quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của Nhân dân. “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăn nom đến đời sống của Nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Vì vậy, cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân. Phải lãnh đạo, tổ chức, giáo dục Nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Dân đủ ăn đủ mặc thì những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được”. Hồ Chí Minh luôn luôn gương mẫu, thực hiện nói đi đôi với làm. Khi đi thăm dân, Người không muốn tiệc tùng tốn kém theo kiểu “khách ba, chủ nhà bảy” để mang tiếng với dân, Người cũng phê bình việc liên hoan chè chén, lu bù còn phổ biến ở nhiều địa phương, như bắt đầu cấy cũng liên hoan, cấy xong cũng liên hoan, rồi huyện về điều tra cũng liên hoan, tiễn cán bộ huyện đi cũng liên hoan, cải tiến cũng liên hoan, nghe nói họp bàn về tiết kiệm cũng liên hoan mấy con lợn… Bác thường kể câu chuyện “có nơi Bác về thăm, cán bộ làm thịt cả một con bò và bảo rằng “để chiêu đãi Hồ Chủ tịch”; thế là họ “ăn” cả Hồ Chủ tịch. Phải tích cực sửa chữa”.

Sau hơn 30 năm đổi mới, chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Một nước từ chỗ thu nhập thấp sang thu nhập trung bình. Thu nhập bình quân đầu người 2.580 USD. Tỷ lệ nghèo giảm từ 60% xuống còn 7%. Phát triển kinh tế đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội. Quyền con người, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, của doanh nghiệp được đảm bảo. 40% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm. Ngân hàng Thế giới ghi nhận Việt Nam là “hình mẫu của nền kinh tế chuyển đổi”. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đang đặt ra cần phải quan tâm khắc phục. Chúng ta đang chứng kiến chỗ này chỗ khác, các mức độ khác nhau những hiện tượng mà Hồ Chí Minh chỉ ra một cách cụ thể từ những năm năm mươi của thế kỷ trước. Nói chuyện tại hội nghị sản xuất cứu đói, Người chỉ rõ: “Khi thiếu gạo, cán bộ không biết tổ chức sản xuất tự cứu, không biết tổ chức nhân dân giúp đỡ nhau. Không biết tổ chức trưng vay. Khi nhận được gạo, lại còn cấp phát tràn lan, chậm chạp, gạo đến người đói chậm, người không đói cũng nhận được gạo. Quá tệ hơn nữa là gạo của Chính phủ giúp dân, chừng một nửa đến tay dân đói, còn một nửa bị tham ô, lãng phí”. Chúng ta có nhiều chủ trương, chính sách đúng từ hàng chục năm nay, nhưng chủ trương đó đi vào thực chất cuộc sống thì còn những hạn chế, bất cập. Trong khi đó, việc đánh giá, kiểm tra, xem xét các chủ trương đó thi hành như thế nào lại chưa được chú ý. Một số chính sách chưa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Nhiều bức xúc của người dân chưa được giải quyết, đặc biệt là vấn đề đất đai, đền bù, tái định cư. Chênh lệch giàu nghèo, bất bình đẳng còn lớn. Giảm nghèo chưa bền vững. Quyền làm chủ của Nhân dân nhiều nơi bị vi phạm. Quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng. Vấn đề quan trọng hiện nay từ ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi rọi là lấy lòng dân làm thước đo, mà trước hết và lâu dài là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Hy vọng và tin tưởng cán bộ, đảng viên Ngành BHXH tiếp tục phát huy những thành tích to lớn của mình những năm qua, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là người đầy tớ trung thành của Nhân dân.

PGS TS.Bùi Đình Phong

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam