Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với mục tiêu BHYT toàn dân

26/12/2016 22:35:51

  Là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhận thức rất rõ về vai trò, trách nhiệm của tổ chức trong tuyên truyền, vận động phụ nữ và người dân tham gia BHYT, đóng góp vào lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHYT được các cấp Hội phụ nữ trong cả nước tập trung triển khai thực hiện bằng nhiều cách làm khác nhau và bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ở cấp Trung ương, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2015-2020 với BHXH Việt Nam nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em trong chăm sóc sức khỏe; có chương trình phối hợp với Bộ Y tế thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014-2020, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến năm 2020. Qua đó, đưa ra các chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ cấp dưới triển khai công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHYT gắn với việc triển khai nhiệm vụ công tác của Hội. Đến nay, 11 tỉnh, thành Hội đã có chương trình phối hợp với Ngành BHXH; hằng năm, đều có kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động cụ thể nhằm tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHYT. Các tỉnh, thành tổ chức hoạt động giám sát liên quan đến việc thực hiện chính sách An sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, BHYT cho người dân và phụ nữ.

  Xác định việc cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức, kiến thức cho phụ nữ về ý nghĩa, lợi ích khi tham gia BHYT và các chính sách về BHYT rất quan trọng, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thông qua nhiều kênh khác nhau. Ngoài hình thức truyền thống như tổ chức hội nghị, hội thảo, truyền thông..., các cấp Hội tổ chức hoạt động đối thoại trực tiếp nhằm tuyên truyền sâu hơn các chính sách về BHYT, cũng như giúp người dân nói chung, phụ nữ nói riêng, giải đáp băn khoăn, vướng mắc khi tham gia BHYT; tạo diễn đàn để người dân chia sẻ những vấn đề gặp phải khi đi khám, chữa bệnh, chuyển tuyến, điều trị bằng BHYT... Thông qua “kênh” này, Hội và Ngành BHXH nắm rõ hơn tâm tư, nguyện vọng và lý do vì sao vẫn còn một bộ phận người dân chưa tham gia BHYT, để đưa ra giải pháp, cách thức tuyên truyền, vận động hiệu quả, thực tế hơn. Công tác tuyên truyền, vận động còn được đa số các cấp Hội thực hiện thông qua đội ngũ cán bộ chi, tổ phụ nữ tại các địa bàn dân cư. Đây là nhóm cán bộ vô cùng quan trọng góp phần vào việc nâng cao tỷ lệ phụ nữ và người dân tham gia BHYT. Bằng cách tiếp cận trực tiếp đối tượng, cán bộ Hội đã kiên trì tuyên truyền, vận động theo phương pháp “mưa dần thấm lâu”, giúp đối tượng hiểu rõ về lợi ích của việc tham gia BHYT; đồng thời, có những ý tưởng, sáng kiến về việc vận động, tiết kiệm để mua BHYT cho nhau tại các chi, tổ phụ nữ.

  Các cấp Hội đã chú trọng tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ Hội và đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở. Hơn 50 lớp tập huấn về chính sách, pháp luật BHYT, quyền và lợi ích khi tham gia BHYT, những điều cần biết về BHYT… được tổ chức với sự tham gia của 4.640 cán bộ, hội viên, nữ công nhân, nông dân. Quan tâm đến việc xây dựng, phát triển các công cụ hỗ trợ tuyên truyền, vận động, các cấp Hội đã có 55.030 tờ gấp Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình; 6.450 tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH, BHYT được biên soạn, in ấn và phát hành tới các cơ sở Hội để giúp tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, tuyên truyền tới hộ gia đình trong cộng đồng.

  Các mô hình ở cơ sở thực sự đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHYT của các cấp Hội phụ nữ trong cả nước, đặc biệt các mô hình hỗ trợ mua BHYT. Đã có rất nhiều mô hình được thành lập, hoạt động hiệu quả tại cộng đồng như “Chi/tổ phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe phụ nữ”, “Tổ tương trợ vì sức khỏe phụ nữ”, “Tổ phụ nữ tương trợ mua BHYT”, “Mô hình BHYT tổ phụ nữ nhân ái”, “Tổ hỗ trợ phụ nữ mua BHYT”, “Tổ hùn vốn mua BHYT”, “Mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua BHYT”. Tiêu biểu là mô hình “Chi/Tổ phụ nữ thực hành tiết kiệm mua thẻ BHYT - Vì sức khỏe phụ nữ” được Trung ương Hội triển khai thí điểm tại 02 huyện của tỉnh Nam Định. Đây là mô hình được thành lập từ kết quả khảo sát thực tế về nguyên nhân hội viên chưa tham gia BHYT (nam giới được hưởng nhiều chính sách hơn phụ nữ, chị em chưa nhận thức rõ được lợi ích về việc BHYT nên chưa tham gia BHYT, một số hội viên phụ nữ chưa có điều kiện kinh phí để mua BHYT). Thực tế đó đã thôi thúc việc thành lập các nhóm tiết kiệm 12 người/nhóm để hàng tháng mua được ít nhất 02 thẻ BHYT cho 02 phụ nữ. Từ kết quả bước đầu, để tăng cường tính tổ chức, quản lý trong hoạt động tiết kiệm; tăng quy mô số lượng phụ nữ tham gia tiết kiệm để mua thẻ BHYT, Trung ương Hội hỗ trợ kỹ thuật giúp thành lập 02 mô hình điểm “Chi/Tổ phụ nữ thực hành tiết kiệm mua thẻ BHYT - Vì sức khỏe phụ nữ” tại huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu (Nam Định), nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ trong việc thực hiện các chính sách BHYT, tích cực vận động hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, tạo nguồn Quỹ để tham gia mua thẻ BHYT chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình, góp phần thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn tỉnh Nam Định năm 2016 đạt 75% và đạt 91% vào năm 2020. Đồng thời, mô hình được hỗ trợ xây dựng cơ chế hoạt động, quản lý nguồn Quỹ tiết kiệm, phương thức mua thẻ BHYT cho hội viên, phụ nữ tại Chi/tổ phụ nữ đảm bảo phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên phụ nữ.

  Tương tự, “Tổ hùn vốn mua BHYT” ở TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cũng là một trong những mô hình hiệu quả trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia BHYT. Từ nhận thức và mong muốn có hỗ trợ mang tính bền vững cho phụ nữ, do phụ nữ tự lực, Hội Phụ nữ tỉnh hướng dẫn việc thành lập các tổ tiết kiệm để mua BHYT; đặc biệt, hoạt động gắn với mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác thông qua các mô hình nuôi heo đất, góp vốn xoay vòng... để mua BHYT. Khi mô hình “Tổ hùn vốn mua BHYT” tại TP.Cao Lãnh mang lại hiệu quả cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quyết định nhân rộng ra toàn tỉnh. Các mô hình hùn vốn, hỗ trợ hội viên, phụ nữ mua BHYT không chỉ giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mức sống trung bình có điều kiện mua được BHYT mà còn nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ hướng đến BHYT toàn dân, phát huy tính tự lực, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của phụ nữ trong việc chăm sóc sức khỏe. Mô hình trên đã được đưa vào thực hiện trong Nghị quyết của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

  Tuy nhiên, trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHYT của các cấp Hội có một số khó khăn, vướng mắc như: Nhận thức của người dân nói chung, phụ nữ nói riêng, về BHYT, tính ưu việt của chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước còn chưa đầy đủ; tập quán, thói quen tự chữa bệnh của người dân ảnh hưởng đến tỷ lệ tham gia BHYT; dịch vụ khám, chữa bệnh phát triển chưa đáp ứng nhu cầu người dân; điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn dẫn đến tình trạng khi có bệnh thường tự mua thuốc để điều trị tại nhà, chỉ tham gia BHYT khi bị bệnh nặng. Thu nhập người dân không đồng đều; chất lượng khám, chữa bệnh BHYT có nơi, có chỗ còn chưa đáp ứng được nhu cầu khám và điều trị bệnh, chưa tạo được niềm tin cho người dân khi tham gia BHYT. Công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT chưa được thường xuyên, chưa có sự phối hợp đồng bộ để truyền thông sâu rộng đến mọi đối tượng; sự phối hợp giữa Hội Phụ nữ các cấp với ngành Y tế, BHXH ở một số tỉnh, thành chưa được chặt chẽ, hiệu quả, có nơi dừng lại ở một 1-2 hoạt động hội nghị, tập huấn tuyên truyền trong năm.

   Một số đề xuất, kiến nghị

 - Hiện nay, đối tượng nghèo đã được Nhà nước cấp 100%, đối tượng cận nghèo được cấp 70% kinh phí mua thẻ BHYT. Hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước đều đã bổ sung thêm 30% cho hộ cận nghèo để có thẻ BHYT, tuy nhiên, vẫn còn 09 tỉnh chưa thực hiện được phần bổ sung 30% này. Đề nghị 09 tỉnh này thực hiện phần hỗ trợ trên cùng với Nhà nước, bảo đảm cho người thuộc hộ cận nghèo nói chung, phụ nữ thuộc hộ cận nghèo nói riêng, có cơ hội có BHYT, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân. Về phía Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cũng sẽ chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh này có những hoạt động thiết thực, cùng chung tay góp sức với tỉnh để chăm lo, hỗ trợ cho người dân.

 - Ngành Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh BHYT của người dân; cũng như chất lượng dịch vụ y tế tuyến dưới; chăm lo cho công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

 - Thí điểm thực hiện gói bảo hiểm hộ gia đình, nên chăng tính đến việc chia nhỏ gói bảo hiểm để đóng thành 03 lần; như vậy, người dân nói chung, phụ nữ nói riêng, sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc tham gia BHYT; nghiên cứu để phát hành và quản lý thẻ BHYT điện tử; nghiên cứu, sử dụng đại lý bán BHYT tại thôn, bản thông qua đội ngũ cán bộ Hội có năng lực thực hiện, đồng thời, đội ngũ này cần được tập huấn bài bản để triển khai nhiệm vụ

 - Đề nghị Bộ Y tế, BHXH Việt Nam tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo ngành Y tế, BHXH các tỉnh, thành phố quan tâm, phối hợp với Hội Phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia BHYT; tăng cường các hoạt động đối thoại trực tiếp về BHYT./

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam