Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ 16

03/04/2019 18:49:30
Chiều 03/04/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 16. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến về kết quả công tác quý I/2019 và phương hướng nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2019. Trong quý I, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ cơ quan để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng, ban hành chương trình giám sát năm 2019 của Đảng bộ cơ quan; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; thực hiện việc kiện toàn, bổ sung cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc được thực hiện kịp thời, đảm bảo hoạt động hiệu quả; tham gia công tác cán bộ, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai chương trình công tác; việc quản lý, theo dõi, bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2018 được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam phối hợp với Ban Cán sự Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố và toàn thể cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường, ổn định tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp đôn đốc công tác thu BHXH, tiếp tục giảm số nợ; triển khai công tác cấp sổ điện tử; thực hiện tốt công tác giám định BHYT và đấu thầu thuốc tập trung theo đúng quy định.

Cụ thể, tính đến cuối 03/2019, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,5 triệu người; BHXH tự nguyên là 295 nghìn người; BHTN 12,78 triệu người; BHYT là 83,6 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,1% dân số. Số thu là 77.100 tỷ đồng, đạt 21,4% so với kế hoạch dự kiến Chính phủ giao. Toàn Ngành giải quyết 30.352 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 142.134 người hưởng trợ cấp 01 lần; 2.662.515 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phúc hồi sức khỏe…

Cũng tại kỳ họp này, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn triển khai công tác rà soát quy hoạch bổ sung cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2021-2025.

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh trao Huy hiệu Đảng 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Văn Tuy sinh hoạt tại Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam. Đồng thời tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho Đảng bộ Văn phòng và 02 cá nhân thuộc Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam là đồng chí Lê Hùng Sơn thuộc Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ và đồng chí Võ Khánh Bình thuộc Chi bộ Ban Sổ - Thẻ.

Cũng tại kỳ họp, Đảng ủy tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với một số dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; cho ý kiến lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát, tuyên giáo trong tình hình mới./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam