Hội nghị lần thứ Nhất BCH Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam

08/09/2020 14:54:01
Như tin đã đưa, sáng ngày 8/9/2020, Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam. Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã họp lần thứ Nhất, bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam, bầu chức danh Bí thư, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam gồm; bao gồm 06 đồng chí:

  1. Đồng chí Đào Việt Ánh
  2. Đồng chí Trần Đình Liệu
  3. Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh
  4. Đồng chí Chu Mạnh Sinh
  5. Đồng chí Lê Hùng Sơn
  6. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ nhất cũng đã bầu ra Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 với 03 đồng chí; gồm có:

  1. Đồng chí Bùi Đình Cự
  2. Nguyễn Thị Ngọc Lan
  3. Đồng chí Trần Mạnh Toàn

Lê Công

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam