Hơn 6,7 triệu người tham gia BHYT trên toàn TP.Hà Nội

09/08/2019 14:23:32
Theo thông tin từ BHXH TP.Hà Nội, tính đến hết tháng 7/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn Thành phố hiện đạt hơn 1,6 triệu người, số người tham gia BHYT hơn 6,7 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,2%; số người tham gia BHTN đạt hơn 1,5 triệu người đạt 93,7% kế hoạch.

BHXH Thành phố tổ chức họp giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8

Đến hết tháng 7/2019, số người tham gia BHXH tự nguyện toàn Thành phố là 26.071 người, tăng 1.126 người so với tháng 6/2019, đạt 65,4% kế hoạch. Tính đến 31/7/2019, cơ quan BHXH đã rà soát được 21.794/46.366 đơn vị (đạt 47% kế hoạch) với số lao động là 797.952/1.864.179 người (đạt 42,8% kế hoạch). Theo đó, số đơn vị khai thác, phát triển mới trong 7 tháng đầu năm là 9.137 đơn vị với 25.247 lao động.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN ước tính hết tháng 7/2019 là 23.652,6 tỷ đồng, đạt 54,51% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao; tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, 5 đơn vị có tỷ lệ thu cao nhất Thành phố là Mê Linh, Ứng Hòa, Thanh Oai, Hoài Đức và Mỹ Đức.

Với các biện pháp quyết liệt trong công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện đồng bộ từ quận, huyện tới Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra liên ngành do Thanh tra Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, tính đến hết tháng 7/2019, BHXH Thành phố đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 2.577 đơn vị sử dụng lao động với số tiền nợ 458 tỷ đồng, thu hồi được 243 tỷ đồng (đạt 53,1%). Các đơn vị có số cuộc thanh tra, kiểm tra nhiều nhất là Cầu Giấy, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và Hoàng Mai.

Trong tháng 7, BHXH Thành phố bảo đảm tốt quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn Thành phố. Theo đó, thực hiện chi lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 7/2019 cho 558.646 đối tượng với tổng số tiền 2.305,8 tỷ đồng. Thực hiện giải quyết các chế độ BHXH một lần đối với 20.970 đối tượng, giải quyết các chế độ ngắn hạn cho 291.406 lượt người, trợ cấp thất nghiệp cho 134.601 lượt người. 7 tháng đầu năm, BHXH Thành phố đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 6,5 triệu lượt người (tăng 449.340 lượt người, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2018). Cũng trong tháng 7/2019, BHXH Thành phố đã tiếp nhận 194.366 lượt hồ sơ giao dịch, đã giải quyết 174.011 lượt, tỷ lệ hồ sơ chậm muộn là 3,93%, tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác CCHC, ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ của Ngành...

Thời gian tới, BHXH TP Hà Nội sẽ tập trung tối đa trong công tác phát triển đối tượng, thanh tra, kiểm tra, thu nợ, đặc biệt rà soát, phát triển số người tham gia BHXH, thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp; chủ động phối hợp với Bưu điện để khai thác phát triển đối tượng tham gia. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế phân tích các chi phí không hợp lý để tiến hành thanh tra, kiểm tra kịp thời, chấn chỉnh, xử lý ngay, kịp thời; kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định, tùy mức độ có thể chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Chú trọng công tác quản lý KCB tại tuyến xã, đảm bảo phù hợp với yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục đảm bảo quản lý tốt việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường hướng dẫn các cơ sở KCB cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và tạo lập mẫu giấy trên Cổng thông tin giám định để đối soát chứng từ. Qua chức năng Đối soát giám định sẽ kiểm soát người được đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản có thực sự đi KCB tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT và có được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH hay không.

Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cũng lưu ý, đối với các cơ sở KCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH có đăng ký cấp giấy chứng nhận, phòng Chế độ BHXH phối hợp với phòng Giám định, Sở Y tế kiểm tra, rà soát giấy phép hoạt động, phạm vi hoạt động chuyên môn của các cơ sở KCB để xác định điều kiện, thẩm quyền cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng BHXH.

Đối với việc thực hiện rà soát mã số BHXH theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH và Kế hoạch số 1950/KH-BHXH của BHXH Việt Nam. BHXH các quận, huyện, thị xã chủ động báo cáo UBND các quận, huyện, phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan quản lý đối tượng quyết liệt triển khai việc rà soát, xử lý, bổ sung thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo hoàn thành kế hoạch của BHXH Việt Nam. BHXH các quận, huyện, thị xã tiếp tục tham mưu cho Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy và UBND các quận, huyện, thị xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện, phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT và coi đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của HSSV./.

N.Thành

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam