Hơn 7.200 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian tham gia BHXH bắt buộc

03/06/2019 16:24:25
Đây là số liệu mới nhất của BHXH Việt Nam thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 7.291 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia các loại hình bảo hiểm bắt buộc, với số tiền truy đóng là 29.134 triệu đồng.

Chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Việt Nam phát huy hiệu quả thời gian qua. (Ảnh minh họa)

Theo đó, tính đến ngày 15/5/2019, tổng số đơn vị sử dụng lao động được thanh tra, kiêm tra của toàn Ngành là 6.427 đơn vị. Trong đó, số đơn vị được thanh tra, kiểm tra là 2.589 đơn vị; số đơn vị được kiểm tra là 2.938 đơn vị; số đơn vị được thanh tra, kiểm liên ngành là 900 đơn vị.

Qua thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHXH Việt Nam phát hiện 7.291 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia; số tiền truy đóng do chưa đóng, đóng thiếu thời gian là 29.134 triệu đồng; số lao động đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian là 898 lao động; số tiền thoái thu, hoàn trả do đóng không đúng đối tượng là 1.185 triệu đồng.

Số lao động đóng không đúng mức quy định là 7.577 lao động; số tiền truy đóng do đóng thiếu mức quy định là 7.299 triệu đồng; Số tiền các đơn vị được thanh tra, kiêm tra nợ khi có Quyết định là 934.117 triệu đồng; số tiền nợ đơn vị đã nộp là 583.212 triệu đồng.

Sau thanh tra, kiêm tra, đã có 161 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành; số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 5.738 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu là 2.682 triệu đồng./.

Châu Anh

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam