Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

13/12/2018 15:14:23
Tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN bình quân chung toàn tỉnh thấp hơn chỉ tiêu giảm nợ BHXH Việt Nam giao; duy trì công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy trình, quy định; Đôn đốc các đơn vị thực hiện đẩy dữ liệu KCB BHYT hàng ngày lên cổng tiếp nhận của cơ quan BHXH theo quy định; thực hiện giải quyết các chế độ BHXH kịp thời, chính xác theo quy định... là những nhiệm vụ trọng tâm BHXH tỉnh Hưng Yên đang “chạy nước rút” nhằm hoàn thành mọi chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2018.

Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đã thực hiện việc giám sát tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Báo cáo của BHXH tỉnh Hưng Yên cho thấy, tính đến hết tháng 11/2018, tổng số người tham gia BHXH là 198.478 người, tăng 2.216 người (1,13%) so với tháng trước; tăng 8,38% so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ bao phủ đạt 28,47% so với lực lượng lao động. Tổng số người tham gia BHTN là 181.964 người; tăng 1.937 người (1,08%) so với tháng trước; tăng 10,77% so với cùng kỳ năm 2017; đạt tỷ lệ 26,11% so với lực lượng lao động; đạt 100,65% kế hoạch.

Tính đến hết tháng 11, tổng số người tham gia BHYT là 1.018.592 người; tăng 3.365 người so với tháng trước; đạt 102,04% kế hoạch BHXH Việt Nam; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,22% (tăng 0,28% so với tháng trước); đạt 99,67% kế hoạch HĐND, UBND tỉnh; vượt 2,72% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tính đến hết tháng 11/2018, toàn tỉnh thu BHXH, BHTN, BHYT được trên 3.543 tỷ 893 triệu đồng; tăng 397 tỷ 664 triệu đồng (12,64%) so với tháng trước; tăng 18,95% so với cùng kỳ năm 2017; đạt 90,6% kế hoạch giao. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN chiếm tỷ lệ 3,1% so với kế hoạch được giao; giảm 2,56% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 11, BHXH tỉnh đã cấp 3.481 sổ cho người lao động tham gia BHXH. Tổng số sổ BHXH đã cấp đến hết tháng 11/2018 là 196.943 sổ, chiếm 99,9% so với số lao động tham gia. Còn 0,1% lao động đã tham gia BHXH nhưng chưa được cấp sổ do một số đối tượng đã được cấp số sổ BHXH nhưng hồ sơ cần bổ sung hoặc phát sinh trong tháng chưa thực hiện cấp.

Trong tháng 11, BHXH tỉnh đã phát hành 19.961 thẻ BHYT. Tổng số thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đến cuối kỳ báo cáo là 990.755 thẻ. Tổng số chi BHXH trong tháng 11/2018 là 240 tỷ 930 triệu đồng; Tổng chi phí KCB BHYT trong tháng khoảng 74.464 triệu đồng, giảm 2% so với tháng trước.

Trong tháng, toàn tỉnh giải quyết cho 1.263 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH; lũy kế đến thời điểm báo cáo là 14.847 người. Tại các cơ sở KCB trong tỉnh, trong tháng 11 có khoảng 112.895 lượt người KCB BHYT, tăng 0,7% so với tháng trước; lũy kế đến thời điểm báo cáo khoảng 1.171.116 lượt người, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2017.

BHXH tỉnh ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị tăng cường công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhằm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Thực hiện phân cấp thu, cấp thẻ BHYT cho người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật đối với BHXH các huyện, thành phố. Tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến ngày 30/11/2018, có 3.530/4.097 đơn vị thực hiện giao dịch điện tử về thu BHXH, BHYT, BHTN (đạt 86,2%).

Thực hiện gia hạn thẻ BHYT cho các đối tượng năm 2019 nhanh chóng, kịp thời, chính xác đảm bảo quyền lợi của người tham gia; chuyển cấp đổi thẻ BHYT cho người trên 80 tuổi, hưởng chế độ tuất hàng tháng theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. Thực hiện thông báo cơ sở KCB BHYT ban đầu năm 2019 do BHXH tỉnh phát hành thẻ BHYT; thực hiện giám định chuyên đề 7 tháng đầu năm 2018.

Trong tháng đã thực hiện, phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra 31 đơn vị, lũy kế từ đầu năm là 161 đơn vị (đạt 96,98% kế hoạch được giao); trong đó, kiểm tra 30 đơn vị, lũy kế được 108 đơn vị; thanh tra 01 đơn vị, lũy kế được 53 đơn vị (trong đó thanh tra chuyên ngành 5 đơn vị, lũy kế 50 đơn vị, thanh tra liên ngành 0 đơn vị, lũy kế 3 đơn vị); qua thanh kiểm tra đã phát hiện và yêu cầu các đơn vị khắc phục đóng đủ số tiền đóng sai phương thức đóng (nợ đọng) là trên 4 tỷ đồng, lập biên bản vi phạm tại 10 đơn vị, xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 đơn vị sử dụng lao động với số tiền trên 151 triệu đồng (các đơn vị đã nộp được trên 108 triệu đồng)... thu hồi số tiền chi sai chế độ dài hạn là trên 192 triệu đồng; chế độ ngắn hạn trên 60 triệu đồng.

Trong tháng, BHXH tỉnh tiếp nhận 77.205 hồ sơ; số kỳ trước chuyển qua là 20.461 hồ sơ; tổng số hồ sơ đang trong quá trình giải quyết là 97.666 hồ sơ. Trong đó, tiếp nhận qua Bưu điện là 19.835 hồ sơ (chiếm 26%), hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử là 39.910 hồ sơ (chiếm 52%); hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính là 17.460 hồ sơ (chiếm 22%); hồ sơ đã giải quyết là 81.189 hồ sơ, hồ sơ đang giải quyết là 16.477 hồ sơ. Hồ sơ trả qua Bưu điện là 58.489 (chiếm 90%); không có hồ sơ chậm muộn. Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu theo đúng quy định. Tổng số hồ sơ hưởng BHXH đang lưu trữ là 54.842 hồ sơ; tổng số hồ sơ nghiệp vụ đang quản lý lưu trữ là 134.104 hồ sơ.

Phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện BHYT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình, lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT theo Công văn số 3255/UBND-KGVX ngày 13/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp với Sở Tài chính tỉnh chuyển nguồn kinh phí đóng BHYT đối với đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, hộ gia đình cận nghèo quý IV/2018. Phối hợp với các đại lý thu in và cấp thẻ BHYT tại nơi cư trú đối với người tham gia BHXH, BHYT. Ký Quy chế phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trong phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách BHYT học sinh, sinh viên và triển khai công tác thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cung cấp danh sách các đơn vị mới đăng ký kinh doanh gửi về BHXH các huyện, thành phố rà soát, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định. Trong tháng đã phát triển được 47 đơn vị với 322 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; lũy kế từ đầu năm là 535 đơn vị với 3.522 lao động./.

 Thủy Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam