Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ triển khai công việc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

16/07/2018 11:05:58
Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất; quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả quỹ BHXH, BHYT; đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT... là nhiệm vụ trọng tâm BHXH tỉnh Hưng Yên triển khai nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

Tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHYT tại thành phố Hưng Yên

Tính đến hết tháng 6/2018, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong toàn tỉnh là 999.656 người; tăng 85.922 người (9,4%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 181.003 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.098 người; số người tham gia BHTN là 171.921 người; tăng 12.751 người (8,01%) so với cùng kỳ năm trước. Tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tính đến hết tháng 6/2018 là 998.558 người; tăng 86,633 người (9,5%) so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 85,33% dân số năm 2016; vượt 2,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 98,65% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao trong năm 2018. Đặc biệt, phải kể đến đối tượng hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT tăng 8.971 người.

Người dân đăng ký khám bảo hiểm y tế ở Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà 

Trong công tác thu, BHXH tỉnh đã ban hành Quyết định công nhận điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua Hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên II. Thực hiện hướng dẫn mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT tự đóng năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Triển khai thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở quy định của Chính phủ. Duy trì thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến ngày 30/6/2018, có 3.351 đơn vị trên tổng số 3.873 đơn vị (đạt 86,5%) thực hiện giao dịch điện tử về thu BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến ngày 30/6/2018, toàn tỉnh thu BHXH, BHTN, BHYT được trên 1.835 tỷ 790 triệu đồng; đạt 46,93% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 13,57% so với cùng kỳ năm trước. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN chiếm tỷ lệ 3,4% so với kế hoạch được giao  và giảm 0,38% so với tháng trước.

Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được duy trì, đảm bảo việc cấp, phát hành sổ, thẻ kịp thời, đúng quy định. Đến nay, BHXH tỉnh đã bàn giao 186.751/187.884 sổ BHXH cho người lao động, đạt tỷ lệ 99% trên tổng số lao động đang quản lý thu. Công tác cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cơ bản hoàn thành, đạt tỷ lệ 99,96% người đang tham gia BHXH, BHYT đã được cấp mã số BHXH. Cụ thể, số lượng sổ BHXH cấp cho người lao động tham gia BHXH trong tháng là 13.091 sổ; lũy kế đã cấp 38.001 sổ. Tổng số sổ BHXH đã cấp đến hết tháng 6/2018 là 179.893 sổ, chiếm 99,4% so với số lao động tham gia; còn 0,6% tổng số lao động tham gia BHXH chưa được cấp do một số đối tượng tham gia đã được cấp số sổ BHXH nhưng hồ sơ cần bổ sung hoặc phát sinh trong tháng chưa thực hiện cấp. Trong tháng BHXH tỉnh đã phát hành 29.672 thẻ BHYT. Tổng số thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đến cuối kỳ báo cáo là 964.180 thẻ.

Công tác rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý tại Phòng Cấp sổ, thẻ

Trong tháng, toàn tỉnh giải quyết 1.747 hồ sơ, lũy kế đến thời điểm báo cáo là 7.994 hồ sơ, tăng 1.678 hồ sơ (26,56%) so với cùng kỳ năm 2017. BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch giao ban công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018; phối hợp với cơ quan điều tra xác minh làm rõ giấy ra viện có dấu hiệu giả mạo. Điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ để kịp thời chi trả vào tháng 7/2018 đối với người lao động. Lập danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 7/2018 đối với 50.587 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng với số tiền trên 175 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm có khoảng 636.528 lượt người KCB BHYT; tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đến hết quý II/2018 tỷ lệ gửi dữ liệu liên thông trong ngày của tỉnh đạt 80%, chậm 01 ngày 13,6%. BHXH tỉnh đã thực hiện thông báo áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP trong thanh toán chi KCB BHYT; tổ chức hội nghị giao dự toán chi KCB BHYT năm 2018 đối với các cơ sở y tế ký hợp đồng KCB BHYT trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, BHXH tỉnh đã thực hiện , phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra 23 đơn vị trong tháng 6/2018; 06 tháng đầu năm, BHXH tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra là 58 đơn vị. Trong đó, kiểm tra 12 đơn vị; thanh tra 11 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và yêu cầu các đơn vị đóng số tiền đóng sai phương thức đóng là trên 5 tỷ 931 triệu đồng; đóng đủ thời gian đối với 81 lao động; trả sổ BHXH cho 691 lao động; đề nghị gộp sổ BHXH cho 11 lao động; chốt sổ BHXH cho 01 lao động đã nghỉ việc, xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 đơn vị sử dụng lao động…yêu cầu truy thu số tiền chi các chế độ ngắn hạn sai quy định trên 17 triệu đồng.

BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT bổ sung đối với ba nhóm dân cư thuộc đối tượng của hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh gồm: người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh chưa có thẻ BHYT; các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh chưa có thẻ BHYT; sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách chính sách BHXH. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh khai thác 126 đơn vị đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để rà soát, hướng dẫn đơn vị tham gia BHXH, BHYT cho người lao động (trong đó đã khai thác được 44 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với 236 lao động).

Đồng chí Phạm Hữu Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh Hưng Yên cho biết, để triển khai công việc 06 tháng cuối năm được thuận lợi, phấn đầu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2018, BHXH tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác BHXH, BHYT, BHTN. Duy trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể để mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tranh thủ huy động mọi nguồn lực cho mục tiêu BHYT toàn dân. Tăng cường thực hiện công tác đôn đốc thu BHXH, BHYT nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Duy trì thực hiện giải quyết và thanh toán chi các chế độ BHXH đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định. Tiếp tục duy trì công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy trình, quy định; làm cơ sở giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Xây dựng kế hoạch thực hiện hậu kiểm đối với các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan Bưu điện về việc trả sổ BHXH, BHYT cho người lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác giám định BHYT tại các cơ sở KCB BHYT; phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở KCB BHYT. Hàng tháng thực hiện thông báo nguồn kinh phí KCB BHYT còn được sử dụng với Sở Y tế và từng cơ sở KCB BHYT và các chỉ số phản ánh tình hình KCB, thanh toán chi phí KCB BHYT được tổng hợp từ phần mềm giám sát BHYT để chủ động điều tiết, cân đối đảm bảo nguồn chi cho các có sở KCB và quyền lợi của người bệnh BHYT.

Phòng Giám định BHYT thực hiện thẩm định chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Duy trì phối hợp với Bưu điện tỉnh về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại đơn vị sử dụng lao động. Kiểm tra, giám sát Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức, cụ thể đến từng loại hình, nhóm đối tượng. Thực hiện công khai các đơn vị nợ BHXH, BHYT trên trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh và các cơ quan truyền thông. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT; xử lý nghiêm những đơn vị cố tình dây dưa, trốn đóng, nợ đóng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN./.

Phương Mai

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam