Hưng Yên: Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT đối tượng cận nghèo thêm 30% từ năm 2020

09/07/2019 11:03:17
Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-MTTQ-BTT ngày 19/3/2019 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTTQ) tỉnh Hưng Yên về việc giám sát cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động trong tổ thu gom rác thải; vừa qua, Đoàn Giám sát của UBMTTQ tỉnh do đồng chí Phạm Thị Tuyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại BHXH tỉnh.

Đồng chí Phạm Hữu Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh Hưng Yên báo cáo kết quả tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Hữu Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh Hưng Yên đã báo cáo kết quả cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động trong tổ thu gom rác thải ở địa phương. Theo đó, tổng số đối tượng được cấp thẻ BHYT năm 2018: đối tượng hộ nghèo là 24.445 người; đối tượng hộ gia đình cận nghèo là 27.171 người; đối tượng thu gom rác thải là 1.053 người. Tính riêng 03 tháng đầu năm 2019, thực hiện cấp thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo là 18.890 người; đối tượng hộ gia đình cận nghèo là 25.306 người; đối tượng thu gom rác thải là 1.578 người.

Có thể nói, chính sách hỗ trợ người tham gia BHYT hộ gia đình nghèo, cận nghèo, thu gom rác thải luôn được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quan tâm; việc triển khai từ tỉnh tới các huyện, thị xã, thành phố luôn nghiêm túc, kịp thời và đúng đối tượng. Để thực hiện hiệu quả quy trình cấp thẻ BHYT, BHXH tỉnh cũng đưa ra đề xuất UBND tỉnh ban hành quy trình phối hợp cấp thẻ BHYT cho đối tượng ngân sách tỉnh hỗ trợ mua thẻ BHYT nói chung và đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thu gom rác nói riêng; đồng thời cũng đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT đối tượng cận nghèo thêm 30% từ năm 2020 (hiện đang hỗ trợ thêm 10%), do hết năm 2019 Ngân hàng thế giới kết thúc việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT đối với đối tượng cận nghèo.

Đồng chí Phạm Thị Tuyến, UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ kết luận hội nghị

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, việc cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng thu gom rác thải là chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước để chăm lo sức khỏe cho người dân; đồng thời đồng chí đề nghị BHXH tỉnh và các bên liên quan cần có sự phối hợp để tham mưu cho UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng được hưởng BHYT; giải quyết các chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định; nâng cao tác phong thái độ phục vụ trong khám chữa bệnh; nâng cao cải cách các thủ tục hành chính trong việc cấp, phát thẻ BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các đối tượng sử dụng thẻ BHYT đúng cách trong khám chữa bệnh./.

Lâm Hằng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam