Hưng Yên: Gần 1 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

18/06/2018 10:43:04

Công tác rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý tại Phòng Cấp sổ, thẻ, BHXH tỉnh Hưng Yên

Hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu

Ngay từ đầu năm, bám sát nhiệm vụ được giao và sự chỉ đạo của cấp trên, BHXH tỉnh đã tập trung đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến hết tháng 5/2018, toàn tỉnh đã có 990.632 người số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng 84.877 người (9,37%) so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 84,56% dân số năm 2016; vượt 1,27% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 97,76% kế hoạch HĐND tỉnh giao trong năm 2018.

Điển hình trong như công các thu BHXH, BHYT, BHTN, tính đến ngày 31/5/2018, toàn tỉnh thu BHXH, BHTN, BHYT được trên 1.441 tỷ 994 triệu đồng; tăng 159 tỷ 886 triệu đồng (12,47%) so với cùng kỳ năm trước. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN: 151 tỷ 167 triệu đồng; chiếm tỷ lệ 3,78% so với kế hoạch được giao (giảm 1,81% so với cùng kỳ năm trước). Công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động đang đi đến những ngày nước rút; tính đến hết ngày 31/5/2018, toàn tỉnh đã bàn giao 178.330 sổ BHXH cho người lao động trên tổng số 184.605 sổ phải bàn giao, đạt tỷ lệ khoảng 96,6%; phấn đấu hoàn thành 100% tỷ lệ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước ngày 30/6/2018. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT luôn được chú trọng, đảm bảo việc cấp, phát hành sổ, thẻ kịp thời, đúng quy định; đến nay, BHXH tỉnh đã hoàn thành 99,4% việc in, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho 947.511/953.349 người đang tham gia trong toàn tỉnh và hoàn thành công tác cấp, đổi thẻ BHYT năm 2018 theo mã số BHXH cho tất cả các đối tượng; tổng số thẻ BHYT phát hành từ đầu năm đến nay là 35.578 thẻ BHYT. Ngoài ra, một số công tác như: chi trả chế độ BHXH, BHYT cho đối tượng, giám định BHYT, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ngày càng đi vào chiều sâu, thực hiện đúng, đủ theo quy định của pháp luật.

Để có được kết quả đó, BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị trực thuộc. Duy trì thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN. Tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời hạn. Tăng cường phối hợp các cơ quan truyền thông tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện để bàn giao trực tiếp sổ BHXH đến tay người lao động.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến BHXH, BHYT thường xuyên có sự thay đổi để phù hợp tình hình từng giai đoạn. Vì vậy, bám sát vào tình tình thực tiễn, hàng năm BHXH tỉnh luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng địa phương.

Với quan điểm lấy nhân dân là mục tiêu phục vụ, xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, ngoài việc tích cực tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng, BHXH tỉnh yêu cầu cán bộ, nhân viên toàn ngành thường xuyên xuống tận cơ quan, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn để trực tiếp tuyên truyền chính sách, đối thoại tháo gỡ những băn khoăn của người lao động và các tầng lớp nhân dân. Các số điện thoại của lãnh đạo BHXH tỉnh được thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh để tiếp nhận và giải đáp thông tin phản ánh của người dân liên quan trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT. BHXH tỉnh thường xuyên tổ chức họp giao ban với BHXH các huyện, thành phố để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Ngoài ra, BHXH tỉnh còn tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực kết hợp sắp xếp vị trí công việc cho từng người bảo đảm "đúng người, đúng việc". Tích cực cải cách thủ tục hành chính giúp người dân được tiếp cận với các chính sách về BHXH, BHYT nhanh chóng, dễ dàng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác BHXH, BHYT, BHTN. Duy trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể để mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tranh thủ huy động mọi nguồn lực cho mục tiêu BHYT toàn dân. Tăng cường thực hiện công tác đôn đốc thu BHXH, BHYT. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức, cụ thể đến từng loại hình, nhóm đối tượng. Đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong toàn ngành; đồng thời, nhân rộng các điển hình tiên tiến...để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2018./.

Trần Văn Toán (Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hưng Yên)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam