Hưng Yên: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

16/10/2019 09:27:17
Đây là nhấn mạnh của Giám đốc Phạm Hữu Hiện tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 do BHXH tỉnh Hưng Yên tổ chức vừa qua.

Báo cáo của BHXH tỉnh Hưng Yên cho thấy, tính đến hết tháng 9, số người tham gia BHXH là 212.659 người, tỷ lệ bao phủ đạt 29,71%, số người tham gia BHYT là 1.068.095 người, tỷ lệ bao phủ đạt 89,21% dân số năm 2019; số người tham gia BHTN là 189.970 người, tỷ lệ bao phủ đạt 26,54% so với lực lượng lao động ước năm 2019. Số thu đạt 3.290 tỷ 925 triệu đồng, tăng 420 tỷ 551 triệu đồng (14,65%) so với cùng kỳ năm trước; đạt 74,3% kế hoạch giao. Tổng số sổ đã cấp là 211.318 sổ, chiếm 99,7% so với số lao động tham gia. In cấp mới 245.553 thẻ BHYT; cấp lại 48.207 thẻ BHYT. Số thẻ còn giá trị sử dụng đến cuối kỳ báo cáo là 1.022.182 thẻ. Tổng số lượt người đi khám, chữa bệnh BHYT là 957.499 lượt.  Giải quyết 14.158 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH; giải quyết 56.307 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe…

Tại hội nghị, sau khi nghe các đại biểu tham dự báo cáo nhanh tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc BHXH tỉnh Hưng Yên Phạm Hữu Hiện nhấn mạnh  chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Theo đó, về công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hết năm 2019 hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng được giao; giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất; quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả quỹ BHXH, BHYT; đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi hợp phát, chính đáng của người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa về cả nội dung và hình thức. Ngoài ra, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị cho từng cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thay đổi thái độ và tác phong phục vụ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019./.

Lâm Hằng

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam