Hưởng chế độ BHXH trường hợp từng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

15/10/2019 16:28:15
Một bạn đọc hỏi: Tôi có thời gian công tác trong ngành Công an nhân dân từ tháng 06/1977 đến tháng 05/1991. Từ tháng 06/1991 đến tháng 12/1991, nghỉ việc không hưởng lương. Từ tháng 01/1992 đến tháng 12/1993, bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và giải quyết ra khỏi lực lượng Công an nhân dân. Từ tháng 01/1994 đến tháng 01/2019, tôi làm việc tại 01 cơ quan, có tham gia BHXH và đã được cấp sổ BHXH. Vậy, thời gian phục vụ trong ngành Công an nhân dân của tôi có được hưởng chế độ BHXH không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo nội dung câu hỏi của ông/bà, sau khi đơn vị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và giải quyết cho ra khỏi lực lượng Công an nhân dân, không phải trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc.

Vì vậy, căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Khoản 6, Điều 123 Luật BHXH số 58/2014/QH13, thời gian công tác trong Công an nhân dân từ tháng 06/1977 đến tháng 05/1991 của ông/bà thuộc đối tượng được tính hưởng BHXH.

Đề nghị ông/bà lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) kèm theo hồ sơ và nộp cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam