Hướng dẫn áp dụng giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT

21/08/2019 14:48:57
Bộ Y tế ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BYT nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2018/TT-BYT, có hiệu lực từ ngày 20/8/2019, quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, cơ cấu giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thay đổi mà chỉ thay đổi mức lương cơ sở tính vào giá dịch vụ từ 1.390.000 đồng sang mức lương cơ sở 1.490.000 đồng (theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019). Một số giá các dịch vụ khám bệnh, ngày giường bệnh tăng bình quân khoảng 4,4%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng 1,1%.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh này không ảnh hưởng tới đối tượng là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân sinh sống tại huyện, xã đảo; người có công với cách mạng và thân nhân, các đối tượng chính sách xã hội thuộc diện được mua thẻ BHYT, khi đi khám chữa bệnh vẫn được BHYT thanh toán 100%.

Đối với người cận nghèo, tỷ lệ đồng chi trả là 5% (tỷ lệ điều chỉnh giá tăng bình quân 4,4% đối với ngày giường, 1,1% đối với các dịch vụ khác).

Các đối tượng có thẻ BHYT phải đồng chi trả 20% khi đi khám, chữa bệnh cũng bị ảnh hưởng không nhiều (tăng thêm 20% của 4,4% đối với ngày giường là 0,88%, tăng thêm 5% của 1,1% đối với các dịch vụ khác là 0,2%)./.

Lan Anh

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam