Hướng dẫn cấp sử dụng phần mềm Quản lý mã số BHXH theo quy trình mới

22/04/2019 15:01:06
Ngày 22/04/2019, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị trực tuyến Hướng dẫn sử dụng phần mềm nghiệp vụ theo quy trình của Quyết định 346/QĐ-BHXH ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.

Tham dự Hội nghị có đại diện, lãnh đạo các đơn vị liên quan tại BHXH Việt Nam; đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Tecapro và đại diện, lãnh đạo, cán bộ 20 BHXH tỉnh, thành phố tại điểm cầu địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, trước đây, BHXH Việt Nam ban hành nhiều quyết định rà soát, quản lý việc cấp mã số BHXH, trong đó có Quyết định 595/QĐ-BHXH. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, quản lý cơ sở dữ liệu này vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập như việc cập nhật, cấp mã vẫn còn chậm, bị trùng, sai sót ảnh hưởng đến chất lượng thông tin, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Khắc phục tình trạng này, BHXH Việt Nam đã lấy ý kiến BHXH các địa phương; giao Trung tâm CNTT, Ban Thu cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng 1 quy trình cấp, quản lý Mã số BHXH mới chặt chẽ hơn. Do đó, ngày 28/03/2019, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Quyết định 346/QĐ-BHXH - có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2019 - về Quy chế Quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.

Theo Quyết định, quy trình cấp, quản lý mã số BHXH có sự tham gia của UBND xã, cơ quan Bưu điện và cơ quan BHXH với sự chỉ đạo thống nhất từ Tổ kiểm soát cập nhật dữ liệu hộ gia đình tại cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện. Quy trình thực hiện chặt chẽ trong rà soát, đối chiếu thông tin trên nguồn dữ liệu tập trung toàn quốc đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác biến động thành viên hộ gia đình vào cơ sở dữ liệu hộ gia đình. Mỗi một người tham gia chỉ được cấp duy nhất một mã số BHXH và mỗi mã số BHXH chỉ được cấp duy nhất cho một người tham gia.

Đồng chí Lê Nguyên Bồng, Giám đốc Trung tâm CNTT cho biết, Quyết định 346/QĐ-BHXH ra đời dẫn đến sự thay đổi của nhiều phần mềm nghiệp vụ liên quan của ngành BHXH. Hiện nay, trong sơ đồ cấp mã số BHXH điều quan trọng nhất là cán bộ BHXH khi tiếp nhận thông tin ban đầu về tăng giảm, cập nhật thành viên hộ gia đình từ UBND xã, cơ quan Bưu điện bắt buộc phải thực hiện thao tác tìm kiếm, rà soát thông tin này trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình toàn quốc với nhiều tiêu thức thông tin cụ thể hơn trước để chắc chắn rằng hộ gia đình, thành viên này là duy nhất, cấp mã số lần đầu. Toàn bộ thao tác rà soát này của cán bộ nhập liệu được sẽ lưu lại trên các hệ thống phần mềm để Tổ kiểm soát tại Trung ương kiểm tra. Nếu không thực hiện sẽ được thành viên Tổ khảo sát tại Trung ương biết, thông kê lại đôn đốc, nhắc nhở.

Tại Hội nghị, đại diện trung tâm CNTT, Công ty Tecapro đã hướng dẫn BHXH các địa phương sử dụng phần mềm theo quy trình của Quyết định 346/QĐ-BHXH gồm 03 bước, tìm kiếm, cập nhật và phê duyệt với một số lưu ý.

Theo đó, trong tìm kiếm người tham gia trong cùng hộ gia đình, nếu tồn tại người trùng bộ thông tin định danh và xác minh được là một người thì không thực hiện cấp mã số BHXH. Nếu tồn tại người không trùng khớp bộ thông tin định danh (sai 01 trong số các thông tin định danh) và chưa đồng bộ thì tiến hành xác minh. Trường hợp là một người thì thực hiện điều chỉnh thông tin cá nhân theo mẫu 01-BD hoặc phụ lục kèm theo mẫu TK1-TS. Nếu tồn tại người không trùng khớp bộ thông tin định danh (sai 01 trong số các thông tin định danh) và đã đồng bộ thì tiến hành xác minh thông tin. Trường hợp là một người thì chuyển trả hồ sơ cho UBND xã hoặc đơn vị sử dụng lao động để xác minh và đề nghị hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia. Nếu không tồn tại người hoặc không xác định đúng người trong hộ gia đình thì cán bộ nhập liệu chuyển sang thực hiện tìm kiếm theo người tham gia khác hộ gia đình.

Tìm kiếm người tham gia khác hộ gia đình thì tìm kiếm lần lượt theo: Tìm kiếm theo Bộ thông tin định danh trên toàn quốc; Tìm kiếm theo CMND/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân trên toàn quốc; Tìm kiếm theo mã tỉnh khai sinh, họ và tên, năm sinh trên toàn quốc; Tìm kiếm theo họ và tên, năm sinh trên mã tỉnh hộ khẩu/trên toàn quốc.

Về quá trình cập nhật: Trường hợp tìm thấy người trùng bộ thông tin định danh nếu xác minh là một người thì không thực hiện cấp mã số BHXH; nếu xác minh là hai người khác nhau thì cán bộ nhập liệu bổ sung thông tin, chuyển về Trung tâm CNTT cấp mã số BHXH.

Trường hợp tìm thấy và xác minh đúng nhưng không trùng khớp bộ thông tin định danh (sai 01 trong số các thông tin định danh): Trường hợp chưa đồng bộ với phần mềm TST thì thực hiện điều chỉnh thông tin cá nhân theo mẫu 01-BD hoặc mẫu TK1-TS; trường hợp đã đồng bộ với phần mềm TST thì chuyển trả hồ sơ cho UBND xã hoặc đơn vị SDLĐ để xác minh và đề nghị hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia. Trường hợp không tìm thấy, cán bộ nhập liệu cập nhật thông tin người tham gia chuyển đề nghị Tổ kiểm soát duyệt cấp mã số BHXH.

Cuối cùng là phê duyệt, cán bộ kiểm soát thực hiện xác minh, kiểm tra thông tin người tham gia đối với đề nghị của cán bộ nhập liệu. Trường hợp dữ liệu hợp lệ thì phê duyệt; trường hợp dữ liệu không hợp lệ thì không phê duyệt kèm lý do không phê duyệt./.

T.H

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam