Hướng dẫn tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người bị phạt tù giam

09/10/2019 14:22:19
Thời gian qua, việc tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với trường hợp chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo (tù giam) theo bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/01/2016 trở đi - theo báo cáo của BHXH một số tỉnh, thành phố - còn có cách hiểu khác nhau nên thực hiện chưa thống nhất. Vì vậy, ngày 08/10/2019, BHXH Việt Nam ra Công văn số 3762/BHXH-CSXH để hướng dẫn về vấn đề này.

(Ảnh minh hoạ)

 

Theo đó, căn cứ Công văn số 79/TTr-BHXH ngày 24/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 22/TANDTC-PC ngày 20/02/2019 của Tòa án Nhân dân Tối cao, BHXH Việt Nam lưu ý BHXH các tỉnh, thành phố: Trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bị phạt tù giam theo Bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/01/2016 trở đi, không bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Luật BHXH năm 2014. Đồng thời, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát lại việc thực hiện tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ ngày 01/01/2016 trở đi để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thời điểm tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng là thời điểm đối tượng bị kết tội theo bản án đã có hiệu lực pháp luật

Về tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối với người bị phạt tù giam, Công văn số 79/TTr-BHXH ngày 24/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trích dẫn:

Khoản 1, Điều 3 Luật Thi Hành án hình sự: "Người chấp hành án là người bị kết tội và phải chịu hình phạt theo bản án đã có hiệu lực pháp luật". 

Khoản 1, điều 62 Luật BHXH năm 2006: 

“Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khi chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo". 

Như vậy, thời điểm tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng là thời điểm người đó bị kết tội theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bị phạt tù giam theo bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/01/2016 trở đi thì không bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng

Về trường hợp người bị chấp hành hình phạt tù không được hưởng án treo mà bản án có hiệu lực pháp luật sau ngày 01/01/2016 (ngày Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực pháp luật) nhưng bị bắt tạm giam trước ngày 01/01/2016, chế độ BHXH áp dụng theo Điều 62 Luật BHXH năm 2006 hay Điều 64 Luật BHXH năm 2014 - tại Công văn số 22/TANDTC-PC ngày 20/02/2019 của Tòa án Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao cho rằng: 

Khoản 2, Điều 123 Luật BHXH năm 2014; Điều 20 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: “Người đang bị dừng hưởng BHXH trước ngày 01/01/2016 thì việc giải quyết tiếp tục hưởng BHXH mới áp dụng quy định của Luật BHXH năm 2006”. Theo đó, người chưa bị dừng hưởng BHXH trước ngày 01/01/2016 được áp dụng chế độ hưởng BHXH theo Luật BHXH năm 2014.

Người đang bị tạm dừng hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng tại Điều 62 Luật BHXH năm 2006 được xác định là người chấp hành án. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Luật Thi Hành án hình sự: "Người chấp hành án là người bị kết tội và phải chịu hình phạt theo bản án đã có hiệu lực pháp luật". Do đó, thời điểm xác định tạm dừng hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng được xác định từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Trường hợp người bị chấp hành hình phạt tù không được hưởng án treo mà bản án, quyết định có hiệu lực sau ngày 01/01/2016, chế độ BHXH áp dụng theo Điều 64 Luật BHXH năm 2014. 

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam