Hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT đối với lực lượng Công an viên

15/05/2019 08:32:56
Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan đề nghị Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn giải quyết việc thực hiện BHXH, BHYT đối với lực lượng Công an viên theo Pháp lệnh Công an xã năm 2008, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

(Ảnh minh họa)

Phúc đáp cử tri tỉnh Yên Bái, Bộ Công an hướng dẫn về vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014 về đối tượng tham gia BHYT; Điếm i Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 về đối tượng tham gia BHXH và quy định của pháp luật về Công an xã thì Công an viên là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc:

- Về BHYT: Tại Khoản 7 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014 quy định mức đóng BHYT hằng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tối đa bằng 06% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3.

- Về BHXH: Tại Khoản 1 Điều 85 Luật BHXH năm 2014 quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hằng tháng đóng bằng 08% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất để được hưởng các chế độ hưu trí và tử tuất.

- Trình tự, thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VII Luật BHXH và Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Tnrờng hợp Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần theo văn bản số 1670/BCA-V28 ngày 11/07/2016 của Bộ Công an về hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng.

- Trường hợp Công an viên khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng BHXH một lần thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH theo quy định cùa Luật BHXH năm 2014.

Như vậy, chính sách, chế độ BHXH, BHYT đối với Công an viên đã được ban hành và đang được thực hiện trên thực tế. Trường hợp Công an viên trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa được áp dụng thực hiện, đề nghị cử tri kiến nghị HĐND, UBND tỉnh để được hưóng dẫn và thực hiện theo quy định.

Bộ Công an

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam