Hưởng lương hưu khi doanh nghiệp nợ BHXH

02/10/2018 09:42:39
Một bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 60 tuổi, có 30 năm đóng BHXH. Tháng 02 vừa qua tôi hết tuổi lao động, bắt đầu nghỉ việc nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng lương hưu do doanh nghiệp còn nợ BHXH. Vậy tôi phải làm thế nào để đòi lại quyền lợi của mình?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 17 Luật BHXH năm 2014 về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi chậm đóng BHXH, BHTN; Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm đứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH BHTN cho người lao động.

Như vậy, doanh nghiệp của ông đang vị phạm pháp luật về BHXH, ông có quyền yêu cầu tổ chức công đoàn của doanh nghiệp hoặc yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương can thiệp doanh nghiệp đóng đủ BHXH cho ông làm căn cứ để cơ quan BHXH giải quyết đầy đủ quyền lợi với ông.

Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam