Hưởng quyền lợi BHYT khi 01 người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT

27/06/2018 08:15:33
Bà Lê Thị Phương (Số 285/125/24 Đường Cách mạng Tháng 08, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh) hỏi: Tôi là vợ liệt sỹ không tái giá. Tháng 10/2017, tôi nghỉ hưu, được cấp thẻ BHYT ký hiệu HT3. Vậy tôi có thể đổi thẻ BHYT hưởng theo quyền lợi của đối tượng thân nhân liệt sỹ không? Nếu được, cần làm thủ tục gì?

Trả lời:

Điểm 2, Khoản 15, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 13/06/2014 quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của bà thuộc diện tham gia BHYT theo đối tượng người hưởng lương hưu hàng tháng, đồng thời, thuộc đối tượng thân nhân liệt sỹ. Vì vậy, bà được đổi thẻ BHYT theo mã quyền lợi hưởng BHYT của đối tượng thân nhân liệt sỹ, có ký hiệu ghi trên thẻ BHYT là HT2, được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT.

Đề nghị bà liên hệ với BHXH quận (huyện) nơi cấp thẻ BHYT để được hướng dẫn và đổi thẻ BHYT theo quy định.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam