Hưởng tiền thai sản trường hợp vợ không tham gia BHXH

10/11/2019 23:00:30
Bạn Nguyễn Thanh Hải hỏi: Vợ tôi sắp sinh con nhưng vợ tôi không tham gia BHXH bắt buộc. Bản thân tôi tham gia BHXH bắt buộc đến nay được gần 02 năm. Như vậy, khi vợ tôi sinh con thì tôi có được hưởng tiền thai sản không?

(Ảnh minh họa)

 

Trả lời:

Chế độ BHXH quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản và trợ cấp 01 lần với lao động nam đang đóng BHXH bắt buộc khi vợ sinh con như sau:

Tại Khoản 2, Điều 34 Luật BHXH quy định:

"Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con".

Tại Điều 38, Luật BHXH quy định: "Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc về điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau: “Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”.

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam