Hưởng trợ cấp khu vực đối với người có thời gian công tác tại chiến trường B, C, K

22/08/2017 13:51:10

Ông Hoàng Hữu Minh ở Hà Nội hỏi: Tôi nghỉ hưu từ tháng 12 năm 2014. Trước đây tôi có thời gian công tác tại chiến trường B, C, K. Tôi nghe nói mới đây Nhà nước có chính sách chi trả trợ cấp khu vực một lần cho những người có thời gian công tác tại chiến trường B, C, K như tôi. Xin hỏi quy định cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) về phụ cấp khu vực đối với người hưởng BHXH, thì đối với thời gian công tác tại chiến trường B, C trước ngày 30/4/1975 và chiến trường K trước ngày 31/8/1989 được áp dụng mức phụ cấp khu vực hệ số 0,7 để tính trợ cấp một lần. 

Như vậy, chỉ những người hưởng lương hưu, BHXH một lần từ ngày 01/01/2016 trở đi hoặc thân nhân của người lao động chết từ ngày 01/01/2016 trở đi mà những người lao động đó có thời gian công tác ở chiến trường B, C, K như quy định nêu trên mới được hưởng trợ cấp khu vực một lần cho thời gian công tác ở các chiến trường này. 

Những người mặc dù có thời gian công tác như trên nhưng hưởng lương hưu, BHXH một lần trước ngày 01/01/2016 thì không thuộc đối tượng được hưởng.

Như vậy, trường hợp của ông Hoàng Hữu Minh, nghỉ hưu từ tháng 12 năm 2014 không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp khu vực một lần cho thời gian công tác ở chiến trường B, C, K./.

 Đỗ Ngọc Thọ

Phó Trưởng Ban Thực hiện CS BHXH

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam