Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam

23/04/2019 08:52:36
Tại Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về 18 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có 01 thủ tục hành chính mới là thủ tục “Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam”.

(Ảnh minh họa)

Để làm thủ tục hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam có nguyện vọng nhận trợ cấp một lần nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thông qua hình thức giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Theo đó, thành phần và số lượng hồ sơ là 01 bộ, bao gồm đơn đề nghị (mẫu theo quy định của BHXH Việt Nam). Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính là cơ quan BHXH theo phân cấp của BHXH Việt Nam. Thực hiện thủ tục không mất lệ phí.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết cho người lao động; trường hợp không giải quyết, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính là người có nguyện vọng thực hiện thủ tục hành chính nhân được quyết định về việc chuyển đổi hưởng chế độ BHXH./.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam