Huyện Ân Thi (Hưng Yên): Nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

17/07/2019 08:36:31
Nếu như năm 2017, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện Ân Thi (Hưng Yên) chỉ là 168 người thì tính đến hết tháng 6 năm 2019 con số là tăng lên 824 người. BHXH huyện Ân Thi phấn đấu đến hết năm 2019, toàn huyện sẽ có 2.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại xã Hồng Quang huyện Ân Thi

Ân Thi là một huyện thuần nông, nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ có 20 xã và 01 thị trấn với 138 thôn, dân số 132.354 người với 78.088 nhân khẩu trong độ tuổi lao động. Tính đến hết ngày 31/12/2017, toàn huyện mới chỉ có khoảng 10% số người tham gia BHXH. Trong đó, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn rất thấp so với tiềm năng, chỉ có 168 người tham gia.

Đồng chí Cao Anh Tiến, Giám đốc BHXH huyện Ân Thi cho biết, Ân Thi có địa bàn rộng, dân số đông thứ 2 trong tỉnh, trong khi cả huyện chỉ có 04 hệ thống với 76 nhân viên đại lý thu, do đó, công tác tuyên truyền đưa chính sách đến với người dân còn hạn chế. Người dân còn thiếu thông tin về chính sách BHXH tự nguyện. Mặc khác, thu nhập của người dân còn thấp, chủ yếu từ nông nghiệp. Chính vì vậy trong gần 10 năm mới phát triển được gần 200 người tham gia BHXH tự nguyện.

Phát huy những thuận lợi như sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của BHXH tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND; sự phối hợp hiệu quả của các phòng, ngành, đoàn thể trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong chỉ đạo thực hiện chính sách an sinh xã hội trong đó có BHXH. Nghị quyết của Trung ương và các chương trình hành động của Tỉnh ủy; Huyện ủy… Đặc biệt, hưởng ứng thi đua chuyên đề đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT do BHXH tỉnh Hưng Yên phát động; BHXH huyện Ân Thi đã đề xuất những giải pháp nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng.

BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện và công tác phối hợp với UBND xã, thị trấn; các phòng ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH tự nguyện. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH đến các tổ chức cơ sở Đảng và các cơ quan, đơn vị. Hàng năm UBND huyện giao chỉ tiêu thực hiện BHXH tự nguyện cho các xã, thị trấn.

Thống nhất với các tổ chức đoàn thể: Mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân, Hội phụ nữ huyện thực hiện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đào tạo và đào tạo lại nhân viên đại lý thu và cộng tác viên tuyên truyền thuộc tổ chức Hội; Giao chỉ tiêu thực hiện BHXH tự nguyện cho Hội Nông dân, Hội phụ nữ các xã, thị trấn. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền đối thoại với người dân trong việc thực hiện chính sách BHXH tự nguyện. Mở rộng mạng lưới nhân viên đại lý thu, cộng tác viên tuyên truyền vận động người sân tham gia BHXH tự nguyện; tổ chức tập huấn cung cấp thông tin về chính sách BHXH tự nguyện và kỹ năng tuyên truyền vận động người dân không chỉ đối với nhân viên đại lý thu mà thực hiện đối với Chi hội trưởng Hội Nông dân và Hội Phụ nữ của các thôn trên địa bàn huyện, tạo ra mạng lưới cộng tác viên đắc lực.

Cùng với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp với lãnh đạo chính quyền và tổ chức hội của các xã, thị trấn trực tiếp tuyên truyền, đối thoại với người dân không chỉ tại UBND xã mà ngay tại các nhà văn hóa thôn, xóm kể cả ngoài giờ hành chính.

Thực hiện phân công viên chức, lao động trực tiếp phụ trách từng xã, thị trấn. Đồng thời coi đây là tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua và đánh giá mức độ hoàn thành của từng cá nhân…

Kết quả, tính đến hết ngày 30/6/2019, toàn huyên jđã có 824 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 390% so với năm 2017, tăng 283% so với năm 2018, đạt 149% kế hoạch 06 tháng đầu năm; BHXH huyện Ân Thi phấn đấu đến hết năm 2019, toàn huyện có 2.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Đồng chí Cao Anh Tiến nhấn mạnh, từ thực tiễn trong triển khai thực hiện cho thấy, ở nơi nào cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, vào cuộc tích cực và được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân thì nơi đó công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT sẽ đạt kết quả tốt. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên đại lý thu, cộng tác viên ở cơ sở đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tham gia. Mở rộng đại lý thu, đa dạng hình thức tuyên truyền, thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình tham gia BHXH, BHYT của từng nhóm đối tượng, từ đó xác định đối tượng tiềm năng cần vận động khai thác; phát huy vai trò của UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cơ quan BHXH làm nòng cốt, tiên phong trong việc phát động phong trào mua thẻ tặng người thân và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; vận động người thân tham gia BHXH tự nguyện…/.

Thủy Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam