Huyện Trà Ôn (Vĩnh Long): Ưu tiên phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ đọng BHXH, BHYT

16/09/2019 09:12:56
Tại Công văn về Chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, UBND huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) yêu cầu BHXH huyện và các bên có liên quan – trong những tháng cuối năm 2019, ưu tiên tập trung vào 02 công tác chính là phát triển đối tượng tham gia; tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT tại đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, UBND huyện yêu cầu Giám đốc BHXH huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT (Luật BHXH sửa đổi, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT) cho các đơn vị sử dụng lao động, nhân dân, người lao động; tăng cường công tác phối hợp liên ngành xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT tại đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, nhất là các doanh nghiệp cố tình không tham gia, chậm đóng, nợ đọng tiền BHXH, BHYT kéo dài; đôn đốc thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, giao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phối hợp với BHXH huyện thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT và cân đối Quỹ khám, chữa bệnh BHYT; hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng Quỹ; sử dụng có hiệu quả Quỹ; chú trọng chất lượng điều trị, kịp thời giải quyết vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với BHXH huyện triển khai thực hiện tốt Công văn Hướng dẫn liên ngành số 945/HDLN- BHXH-GDĐT ngày 22/07/2019 của BHXH tỉnh - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về việc thực hiện thu BHYT học sinh năm học 2019 -2020; chỉ đạo Hiệu trưởng các trường thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện thu BHYT học sinh đạt theo chỉ tiêu đã giao trong năm.

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN huyện xem xét giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho UBND các xã, thị trấn, đồng thời giao chỉ tiêu thu cụ thể theo từng đối tượng cho các điểm trường, đại lý UBND và đại lý các tổ chức đoàn thể trên cơ sở Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 13/05/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT,BHTN năm 2019.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác vận động các đối tượng tham gia BHXH, BHYT; thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT đến các đơn vị sử dụng lao động, nhân dân, người lao động theo Luật BHXH sửa đổi, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; đồng thời, thực hiện tốt các chỉ tiêu tham gia BHXH, BHXH tự nguyện, BHYT, BHTN đã giao từ đầu năm.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam