ILO: Năm 2030, “kinh tế xanh” sẽ tạo 24 triệu việc làm mới trên toàn cầu

15/05/2018 15:49:52
“Kinh tế xanh” (Green Economy) – theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc - là nền kinh tế nhằm cải thiện đời sống con người và tài sản xã hội; đồng thời, chú trọng giảm thiểu hiểm họa môi trường, sự khan hiếm tài nguyên. Theo một báo cáo mới đây của ILO, năm 2030, dự báo sẽ 24 triệu việc làm mới được tạo ra trên toàn cầu.

Theo ILO, hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế sẽ được hưởng lợi từ việc làm được tạo ra, trong 163 lĩnh vực kinh tế được phân tích, chỉ có 14 lĩnh vực sẽ bị giảm hơn 10.000 việc làm trên toàn thế giới. Trong đó, lĩnh vực khai thác dầu khí và lọc dầu, sẽ mất 01 triệu việc làm hoặc hơn thế nữa. 2,5 triệu việc làm sẽ được tạo ra trong lĩnh vực điện năng tái tạo, bù đắp cho khoảng 400.000 việc làm suy giảm trong lĩnh vực chế tạo điện năng dựa vào nhiên liệu hóa thạch. 06 triệu việc làm có thể được tạo ra do chuyển đổi sang một “nền kinh tế tuần hoàn” bao gồm các hoạt động như tái chế, sửa chữa, cho thuê và tái sản xuất - thay thế cho mô hình kinh tế truyền thống “khai thác, chế tạo, sử dụng và hủy bỏ”.

Việc làm mới sẽ được tạo ra bằng cách áp dụng các phương thức thực hành bền vững trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm thay đổi trong nguồn năng lượng, khuyến khích sử dụng xe điện và cải thiện hiệu năng năng lượng của các tòa nhà. Các dịch vụ về hệ sinh thái (lọc không khí và nước, cải tạo đất, kiểm soát dịch hại, thụ phấn, chống lại điều kiện khí hậu khắc nghiệt...) tiếp tục duy trì trong các lĩnh vực canh tác, đánh bắt cá, lâm nghiệp và du lịch, tổng sử dụng 1,2 tỷ lao động.

Ở Châu Mỹ, Châu Á – Thái Bình Dương và Châu Âu, việc làm mới sẽ tạo ra ở mức lần lượt là khoảng 03 triệu, 14 triệu và 02 triệu việc làm. Số lượng việc làm có thể suy giảm ở Trung Đông (-0,48%) và Châu Phi (-0,04%), nếu kinh tế các khu vực này vẫn lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, khai thác mỏ. Muốn cải thiện tình hình, các quốc gia cần có những “hành động tức thì” để đào tạo cho người lao động kỹ năng cần thiết để chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh hơn; làm tốt An sinh xã hội, hỗ trợ người lao động trong giai đoạn chuyển đổi công việc mới, góp phần ngăn ngừa tình trạng nghèo đói, giảm mức độ dễ bị tổn thương của hộ gia đình và cộng đồng; thực hiện tổng hòa các chính sách bao gồm trợ cấp tiền mặt, BHXH hiệu quả hơn và hạn chế việc sử dụng các nguyên liệu hóa thạch sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm và phân bổ thu nhập công bằng hơn cũng như giảm thiểu lượng phát thải nhà kính...

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam