INFOGRAPHICS: NHÌN LẠI 10 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHTN

01/10/2019 16:37:17
Sau 10 năm thực hiện, chính sách BHTN ngày càng đi vào cuộc sống và góp phần quan trọng trong việc bảo đảm bù đắp thu nhập cho người lao động khi bị mất việc làm. Là cơ quan tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện chính sách, vừa bảo đảm tốt nhất quyền lợi BHTN của người lao động, vừa tiết kiệm tối đa chi phí quản lý...

Đức Huy

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam