Kế hoạch bắn pháo hoa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018

31/10/2018 09:30:27
UBND TP Hà Nội đã ra Thông báo số 1063/TB-UBND, ngày 25/10/2018, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018 (diễn ra vào ngày 17/10).

(ảnh minh họa)

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Sở Tài chính Hà Nội ứng kinh phí bổ sung dự toán năm 2018 cho Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kịp thời thực hiện các nội dung phục vụ đại hội; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các đơn vị liên quan tổng hợp dự toán, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng bổ sung kinh phí do ngân sách thành phố ứng trước... 

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội "xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng văn bản về nội dung bắn pháo hoa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng kế hoạch, phương án chặt chẽ, cụ thể, bắn pháo hoa đúng chương trình và thời gian quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa".../.

T.Hà
 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam