Kế hoạch số 1117/KH-BHXH triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2018

12/04/2018 12:57:15
Phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thu hút sự quan tâm của công chức, viên chức toàn Ngành BHXH tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, đặc biệt vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc người cao tuổi, ngày 30/3/2018, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 1117/KH-BHXH triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2018.

Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018 được chia thành 3 giai đoạn, tập trung vào các nội dung:

Từ tháng 1 - 6/2018: Rà soát đối tượng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp; tuyên truyền về "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam", pháp luật, chế độ chính sách đặc biệt là chính sách BHXH, BHYT liên quan đến người cao tuổi; tổ chức vận động tài trợ để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người cao tuổi (từ 60 đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng) có hoàn cảnh khó khăn.

Từ tháng 7 - 9/2018: Tiếp tục triển khai tuyên truyền về "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam", pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; vận động tài trợ. Nhân dịp 27/7 tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi là thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Từ tháng 10 - 12/2018: Phối hợp với cơ quan, đoàn thể khác tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tặng thẻ BHYT cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn chưa có chế độ BHYT, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Tổ chức các hoạt động trao đổi, tọa đàm về truyền thống của người cao tuổi nhân ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6) và ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Kế hoạch triển khai, phổ biến thông qua những hội nghị, hội thảo có nội dung liên quan đến văn hóa xã hội, hoặc buổi sinh hoạt theo quý, 6 tháng hoặc tổng kết năm của các tổ chức đoàn thể để đánh giá và đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp nhằm nâng cao ý thức của công chức, viên chức toàn Ngành trong việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi. Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trong tháng 10, tạo phong trào sâu rộng hưởng ứng "Tháng hành động vì người cao tuổi" với chủ đề "Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn" trên Báo, Tạp chí BHXH và Trang tin điện tử của BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp động. Ban Thu phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin rà soát số liệu người cao tuổi hàng năm để có các biện pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT (trong đó có người cao tuổi, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn) để hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020. Trung tâm Truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động triển khai kế hoạch "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2018 của Ngành BHXH. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng tiếp cận trực tiếp với người dân để có thể trao đổi, giải đáp cụ thể hơn nữa những chế độ, chính sách mới, đặc biệt là đối với người cao tuổi và những người ít có điều kiện tiếp xúc với các phương tiện truyền thông giúp người dân hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia. Văn phòng làm đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố gửi báo cáo hàng năm về BHXH Việt Nam (qua Văn phòng) trước ngày 01/11 để tổng hợp, báo cáo gửi Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam