Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị

06/02/2018 16:05:09
Ban kinh tế Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 214/KH-BKTTW sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.

Kế hoạch tập trung sơ kết tình hình phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW tại Trung ương và địa phương và việc ban hành kế hoạch, chương trình hành động, các văn bản có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW; Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết với những kết quả đạt được và hạn chế; Đánh giá chung và những bài học kinh nghiệm; Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW đến năm 2020; Những đề xuất kiến nghị đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, với các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Thời gian dự kiến sơ kết tại các địa phương hoàn thành trong tháng 3/2018. Hội nghị sơ kết Trung ương dự kiến vào tháng 4/2018.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong giai đoạn từ năm 2012 - 2017, cả nước đã tổ chức gần 11.000 hội nghị, hội thi, đối thoại trực tiếp với các nhóm đối tượng tại cơ sở; riêng trong 03 năm 2015 - 2017, tổ chức gần 10.000 cuộc. Trong đó có 1.500 hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và trang bị kiến thức về BHXH, BHYT; 7.500 cuộc đối thoại, tọa đàm, có nội dung tìm hiểu về Nghị quyết số 21-NQ/TW và tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với đông đảo chủ sử dụng lao động, người lao động, cán bộ phụ trách công tác BHXH, BHYT trong các doanh nghiệp, công nhân, nông dân, phụ nữ, xã viên hợp tác xã, đoàn viên, thanh niên và học sinh - sinh viên; 222 hội thi tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT với nông dân, công nhân lao động và học sinh, sinh viên, hội thi tuyên truyền viên tìm hiểu nghiệp vụ trong ngành…

Bích Luyện

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam