Kết luận của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác hoàn thiện hộ gia đình tham gia BHYT với cơ sở dữ liệu thu BHYT

12/03/2018 11:41:44
BHXH Việt Nam vừa ra Thông báo số 723/TB-BHXH truyền đạt lại nội dung kết luận của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác hoàn thiện hộ gia đình tham gia BHYT với cơ sở dữ liệu thu BHYT tổ chức ngày 27/2 tại Hà Nội.

Cụ thể, sau khi nghe các ban nghiệp vụ thuộc BHXH Việt Nam báo cáo đánh giá công tác hoàn thiện và cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia; ý kiến tham gia của BHXH các tỉnh; giải đáp vướng mắc của các ban nghiệp vụ; Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu chỉ đạo:

Đối với BHXH tỉnh, đôn đốc người tham gia kê khai đầy đủ thông tin bổ sung trên Mẫu TK1-TS để cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và cấp mã số BHXH cho 100% người đang tham gia trước ngày 31/3/2018.

Đồng thời, hoàn thành 100% việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH trước ngày 31/3/2018. Trước ngày 30/6/2018 hoàn thiện việc ghép cơ sở dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT. Giám đốc BHXH các tỉnh chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu hộ gia đình và cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH, không để ảnh hưởng đến quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia.

Quyết liệt thực hiện việc rà soát, bàn giao sổ BHXH đến tận tay người lao động theo đúng quy trình quy định. Phấn đấu đến 30/6/2018 đạt 95% và đến ngày 30/9/2018 đạt 100% người lao động được nhận sổ BHXH.

Tập trung thanh tra, kiểm tra đôn đốc các đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên để đôn đốc, thu hồi nợ.

Tiến hành rà soát, mở rộng mạng lưới hệ thống Đại lý thu đối với các Tổ chức Chính trị - Xã hội, Tổ chức kinh tế,… đảm bảo mỗi xã, phường có ít nhất 03 loại hình Đại lý thu BHXH, BHYT hoạt động (Hoàn thành trước ngày 30/6/2018).

Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu giao nhiệm vụ cho Trung tâm Công nghệ thông tin hỗ trợ BHXH các tỉnh rà soát, hiệu chỉnh thông tin thời gian tham gia liên tục và cấp đổi thẻ BHYT với các trường hợp cấp sai thông tin. Đồng thời phối hợp với các đơn vị, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý vướng mắc trong hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, dữ liệu bàn giao sổ BHXH, cấp, đổi thẻ BHYT và nâng cấp, hoàn thiện bộ công cụ tập trung dữ liệu Ngành BHXH đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Giao nhiệm vụ cho Ban Thu chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người đang tham gia bảo đảm chất lượng, tiến độ. Phối hợp với các đơn vị, kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp và hướng dẫn việc cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình, thời gian tham gia BHYT đảm bảo đầy đủ, chính xác thông tin.

Giao nhiệm vụ cho Ban Sổ - Thẻ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH kèm thư ngỏ và bàn giao sổ BHXH đến tận tay người lao động đảm bảo chất lượng, tiến độ. Cùng với đó, đề xuất các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai cấp thẻ BHYT và bàn giao sổ BHXH./.

Minh Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam