Kết nối duy trì việc làm bền vững

05/09/2019 15:57:45
Sau 10 năm thực hiện chính sách BHTN (2002-2018), đến nay cả nước có gần13 triệu người tham gia, đặc biệt chính sách BHTN đã hỗ trợ gần 5 triệu lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp; hoạt động tăng cường giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề ngày càng được tăng cường. Đây là thông tin tại Hội nghị truyền thông về việc làm do Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) vừa tổ chức.

Hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm tại Thái Nguyên

Gần 5 triệu lượt người được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thống kê của Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) cho thấy, số lượng người tham gia và đóng BHTN liên tục tăng qua các năm và đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng số tiền thu BHTN không ngừng tăng qua các năm, tính đến thời điểm năm 2018, bình quân tiền đóng BHTN hàng tháng của người lao động là 4.937.117đ, tăng 9,94% so với bình quân năm 2017; tổng số tiền thu BHTN năm 2018 là 15.531 tỷ đồng.

Nhận định của lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, bên cạnh đó, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm được đặc biệt quan tâm, các trung tâm dịch vụ việc làm đã đa dạng hóa các hình thức và cải tiến quy trình thực hiện, số lượng và hiệu quả người được tư vấn giới thiệu việc làm tăng theo từng năm và chiếm tỷ lệ khá cao so với số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cụ thể, năm 2010 có 125.562 lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm, năm 2015 là 463.859 lượt, thì đến năm 2018 là 1.390.429 lượt người, tăng hơn 10 lần so với năm 2010.

Đối với công tác hỗ trợ học nghề, theo báo cáo của 63 Trung tâm dịch vụ việc làm, tất cả những người thất nghiệp có nguyện vọng học nghề đều được tổ chức để hỗ trợ học nghề theo đúng quy định của pháp luật.

Số người được hỗ trợ học nghề có xu hướng tăng qua các năm, năm 2010 chỉ có 270 người được hỗ trợ học nghề, đến năm 2018 là 37.977 người.  Đến nay đã có trên 180.000 người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, nhiều người thất nghiệp sau khi tham gia các khóa học nghề đã có việc làm và ổn định cuộc sống. Một số địa phương có số người được hỗ trợ học nghề cao như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương...

Có được những kết quả như trên là nhờ chính sách BHTN được ban hành đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật, cụ thể, đáp ứng được những vấn đề thực tế đặt ra và theo thông lệ quốc tế.

Chính sách BHTN đã đi vào cuộc sống, hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động, thực sự là điểm tựa của cả người lao động và người sử dụng lao động; việc thực hiện đảm bảo nguyên tắc chia sẻ, đóng - hưởng và an toàn quỹ. Số người tham gia BHTN liên tục tăng qua từng năm, đến nay là gần 13 triệu người tham gia, vượt so với dự kiến.

Việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHTN theo phương châm 3 đúng “đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời hạn”; hoạt động Trung tâm dịch vụ việc làm, hỗ trợ học nghề ngày càng tăng cường và hiệu quả. Việc thực hiện chính sách BHTN đã được các tổ chức quốc tế quan tâm...

Tại Hội nghị này, Theo Phó Cục trưởng, phụ trách Cục Việc làm Lê Quang Trung, đến thời điểm hiện nay, có trên 180 nghìn lượt người được hỗ trợ học nghề... Đối với doanh nghiệp khi tham gia BHTN thì hỗ trợ rất nhiều. Thứ nhất, không phải chi trả khoản TCTN, trợ cấp mất việc làm cho người lao động trong thời gian tham gia; thứ hai là được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng duy trì việc làm; thứ ba là được các Trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp các thông tin về thị trường lao động, hỗ trợ các hoạt động. Đối với người lao động khi tham gia BHTN được cả 4 chế độ, hỗ trợ học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm và trợ cấp thất nghiệp; đồng thời người lao động còn được BHYT cũng như các dịch vụ miễn phí do trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp.

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHTN

Bên cạnh những mặt đạt được, việc thực hiện chính sách BHTN vẫn còn tồn tại, hạn chế, theo Phó Cục trưởng, phụ trách Cục Việc làm Lê Quang Trung, những tồn tại, hạn chế như, chính sách BHTN chưa thực sự gắn với thị trường lao động, chưa có nhiều biện pháp hỗ trợ để người lao động duy trì việc làm; đối tượng tham gia BHTN chưa được mở rộng đến người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng, đây là đối tượng có nguy cơ mất việc làm cao; nhận thức về BHTN của một số người lao động và người sử dụng lạo động chưa cao... Nhiều giải pháp được đưa ra để thực hiện các mục tiêu cũng như hiệu quả việc thực hiện BHTN trong thời gian tới.

Cụ thể là: Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chính sách BHTN tại Luật Việc làm vào năm 2021- 2022; hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện BHTN; nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự thực hiện BHTN; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHTN. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện BHTN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHTN; tăng cường hợp tác liên ngành, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BHTN.

Theo đồng chí Lê Quang Trung, trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ cũng đã ban hành tiêu chí để đánh giá hiệu quả của chương trình BHTN và các Trung tâm dịch vụ việc làm cũng đã có tiêu chí đánh giá./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam