Khai mạc trưng bày chuyên đề "Ánh sáng từ Đường kách mệnh"

10/10/2017 16:22:41
Sáng 10/10, Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 2 Tôn Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội) khai mạc trưng bày chuyên đề "Ánh sáng từ Đường kách mệnh". Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 90 năm xuất bản cuốn sách “Đường kách mệnh” (1927-2017) của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – bảo vật quốc gia của Việt Nam.

Bìa cuốn sách Đường Kách mệnh xuất bản năm 1927

"Đường kách mệnh" là cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc dùng để đào tạo những cán bộ đầu tiên cho cách mạng Việt Nam những năm 1925-1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Đây được coi là văn kiện lý luận chính trị đầu tiên của Đảng, có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam. Thông qua "Đường kách mệnh", Nguyễn Ái Quốc đã trình bày những điều cốt lõi của học thuyết Marx-Lenin và phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam một cách dễ hiểu nhất.

"Đường kách mệnh" được xuất bản năm 1927 ở Quảng Châu dưới dạng in thạch. Những bản in đầu tiên đó được bí mật chuyển về Việt Nam từ trước năm 1930. Cuốn sách "Đường kách mệnh" đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia là một trong những bản gốc in năm 1927, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2012. Đây cũng là cuốn Đường kách mệnh gốc duy nhất còn lại đến nay, gồm 100 trang in thạch trên giấy nến, kích thước 22x15cm, trang bìa lót có kích thước 15x20cm.

Cuốn "Đường kách mệnh" tập hợp các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dùng đào tạo đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam những năm 1925-1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Đây là một trong những tác phẩm có giá trị to lớn trên phương diện lý luận và thực tiễn cách mạng.

Dưới ánh sáng của “Đường kách mệnh”, lớp học trò đầu tiên đã về nước hoạt động cùng Người chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 thành công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

Ngoài cuốn “Đường kách mệnh” trưng bày chuyên đề còn hơn 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh quý về cách mạng được Việt Nam được giới thiệu đến công chúng trong triển lãm này. Thông qua những hiện vật này, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu đến công chúng giá trị và ý nghĩa lớn lao của tác phẩm “Đường Kách mệnh”, đóng góp của một thế hệ cách mạng - những “hạt giống đỏ” đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc “ươm mầm và gieo trồng”. Thông qua đó, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết thêm về tầm nhìn, sự vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng cống hiến của lớp thanh niên trong những năm tháng đầu tiên của cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào về lịch sử dân tộc, đóng góp vào công cuộc bảo vệ, dựng xây đất nước.

Trưng bày chuyên đề "Ánh sáng từ Đường Kách mệnh” diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia dự kiến kéo dài trong 3 tháng./.

T. Hà

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam