Khai mạc Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

14/05/2018 21:46:29
Sáng 14/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 24. Phiên họp này là phiên cuối để xem xét một số nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Trong thời gian 3 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 2 dự án Luật gồm Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2017; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1083 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  về chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2016 - 2018, việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào Quỹ BHXH và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019 - 2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét, quyết định thành lập Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Riêng nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sẽ được gửi xin ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản thay vì thảo luận tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Phiên họp này là phiên cuối để xem xét một số nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Trong một lượng thời gian ngắn với khá nhiều nội dung quan trọng, lại ngay sát ngày khai mạc kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực sự phải làm việc rất khẩn trương. “Để bảo đảm việc xem xét, quyết định những nội dung này thực sự hiệu quả, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan có liên quan tiếp thu, hoàn thiện các văn bản kịp trình Quốc hội, đề nghị các đồng chí dành thời gian dự họp đầy đủ, nghiên cứu kỹ tài liệu, đóng góp ý kiến sâu sắc”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ.

Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam