Khám, chữa bệnh ngoại trú đối với thẻ BHYT có mã nơi đối tượng sinh sống

04/07/2018 15:30:37
Ông Nguyễn Đức Văn, trú tại Huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị hỏi: Những thẻ BHYT có mã nơi đối tượng sinh sống (ký hiệu K1, K2, K3) khi tự đi khám, chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện tuyến tỉnh có được hưởng BHYT không?

Trả lời:

Điểm 5, Điều 22 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 quy định:

Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo (có ký hiệu K1 hoặc K2 hoặc K3 ghi trên thẻ BHYT) khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương và có mức hưởng như khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến.

Do đó, trường hợp thẻ BHYT có mã nơi đối tượng sinh sống (ký hiệu K1, K2, K3) khi tự đi BHYT ngoại trú tại bệnh viện tuyến tỉnh là không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam