Khẩn trương thực hiện kê khai, rà soát cấp mã số BHXH

12/10/2017 08:41:47
Đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, kết nối liên thông dữ liệu hộ gia đình và bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BHYT thông qua mã số BHXH được cấp duy nhất cho người tham gia, vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 1775/UBND-KGVX về thực hiện kê khai, rà soát cấp mã số BHXH.

(Ảnh minh họa)

Tại Công văn số 1775/UBND-KGVX, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Giám đốc BHXH tỉnh; Giám đốc Bưu điện tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung công việc như sau:

BHXH tỉnh khẩn trương phối hợp với sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố  triển khai thực hiện rà soát, hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; hướng dẫn cách kê khai (Tờ khai TK1-TS và phụ lục thành viên HGĐ) đối với người tham gia, đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT, đại lý thu, trường học… Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Trường học trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với BHXH các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện rà soát, hoàn thiện cấp mã số BHXH cho học sinh, sinh viên; đối với học sinh đầu cấp, sinh viên khóa mới hướng dẫn kê khai thông tin Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT và phụ lục thành viên HGĐ (mẫu TK1-TS) gửi cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin cấp mã số BHXH và cấp thẻ BHYT.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH để thực hiện rà soát, hoàn thiện cấp mã số BHXH; ưu tiên cho đối tượng học viên, sinh viên thẻ BHYT sắp hết hạn, học viên, sinh viên đầu khóa; các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo… thẻ BHYT hết hạn 31/12/2017 để đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT; đặc biệt, chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh hướng dẫn người đăng ký thất nghiệp tra cứu mã số BHXH, kê khai bổ sung chính xác, đầy đủ thông tin vào mẫu TK1-TS và gửi cơ quan BHXH cùng với hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Sở Y tế chỉ đạo các Bệnh viện trong và ngoài công lập, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thẻ BHYT trong khám, chữa bệnh theo mẫu thẻ BHYT mới.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin dưới nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa của mã số BHXH cấp cho người tham gia, các nội dung mới trong quy trình quản lý thu BHXH, BHYT, giao dịch điện tử, mẫu thẻ BHYT mới. Bưu điện huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong nhận, chuyển Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT và phụ lục thành viên HGĐ (mẫu TK1-TS), Thư ngỏ, Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH (mẫu MS1) và hướng dẫn người tham gia tra cứu mã số BHXH, kê khai bổ sung chính xác, đầy đủ thông tin vào Mẫu TK1-TS; phối hợp thực hiện rà soát, hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH đối với đối tượng được chi trả qua Bưu điện. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, các ban, ngành liên quan và UBND xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ cơ quan BHXH trong việc triển khai thực hiện rà soát, hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: phương tiện truyền thanh địa phương, đối thoại trực tiếp… để người dân hiểu và phối hợp với cơ quan BHXH trong kê khai, hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH.

Tùng Anh

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam