Khánh Hòa: Hướng đến tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT

23/10/2019 08:43:10
Tính đến tháng 09/2019, tại Khánh Hòa, số người tham gia BHXH bắt buộc là 154.929 người, đạt 95,61% chỉ tiêu kế hoạch năm; BHXH tự nguyện là 5.409 người (99,54% chỉ tiêu kế hoạch năm); BHTN là 142.656 người (93,54% chỉ tiêu kế hoạch năm) và tham gia BHYT là 1.132.660 người (102,08% chỉ tiêu kế hoạch năm), tỷ lệ bao phủ 91,54% dân số. Tiếp tục phấn đấu tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra Công văn số 9931/UBND-KGVX về việc Thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Hoạt động nghiệp vụ tại BHXH huyện Diên Khánh (Ảnh: BHXH tỉnh Khánh Hòa)

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với BHXH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh: Tăng cường phối hợp liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, đơn vị liên quan để quản lý được số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT. Tập trung rà soát, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, tổ hợp tác thực hiện đóng đầy đủ BHXH bắt buộc, BHYT cho người lao động. Đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm khai trình việc sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT. Chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT vào Quỹ BHXH, BHYT kịp thời đúng quy định. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia BHXH tự nguyện; hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và tham gia theo hộ nghèo.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét khen thưởng tương ứng. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trong việc đôn đốc, chỉ đạo tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, đặc biệt, tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam