Khánh Hòa: Phấn đấu bao phủ 100% BHYT học sinh, sinh viên

24/08/2020 14:19:37
Với sự chỉ đạo quyết liệt từ BHXH Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ giữa BHXH tỉnh Khánh Hòa và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, tổng số học sinh, sinh viên tham gia BHYT tăng theo từng năm. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa Lê Đình Thuần đã chia sẻ.

Đo thân nhiệt cho học sinh tại một trường tiểu học trên địa bàn TP.Nha Trang

Ông đánh giá công tác thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời gian qua đã có những bước phát triển như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Đình Thuần: Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp giữa các ban, ngành, cơ quan chức năng, Ngành Giáo dục và Đào tạo từ tỉnh xuống các huyện, thị, thành phố cùng các trường học đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc thực hiện chính sách BHYT đối với học sinh, sinh viên. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Khánh Hòa, mức hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên thuộc các trường học do tỉnh quản lý được hỗ trợ thêm 15% mức đóng ngoài mức chung của Nhà nước.

Hằng năm, vào đầu năm học mới, BHXH tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo ký Hướng dẫn liên tịch về việc thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn. Hướng dẫn này được phổ biến đến tận các trường, hội phụ huynh học sinh, các học sinh, chi đoàn thanh niên, chi đội thiếu niên… tạo điều kiện thuận lợi cho các trường học, học sinh, sinh viên hiểu đúng và thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHYT.

Vào cuối năm học, BHXH tỉnh Khánh Hòa và BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BHYT học sinh, sinh viên, qua đó đánh giá kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc và cùng đưa ra các giải pháp phát huy những kết quả đạt được. Công tác BHYT học sinh, sinh viên cũng đã được Tỉnh đoàn chỉ đạo đưa vào nội dung hoạt động của đoàn trường, đồng thời BHXH tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về BHYT đối với học sinh, sinh viên. Cùng với đó, công tác cấp thẻ, đổi thẻ luôn được triển khai kịp thời. Tăng cường phối hợp với Sở Y tế thực hiện khám, chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học cũng được quan tâm và thực hiện đầy đủ. Căn cứ vào số thẻ phát hành năm 2019, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện trích đầy đủ kinh phí cho các trường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu với số tiền năm 2020 là trên 3.217 triệu đồng. Năm 2020 có 285/341 trường đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu theo điều kiện của Điều 34 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Cùng với đó, hằng năm, ngoài việc biểu dương, khen thưởng của Ngành Giáo dục - Đào tạo; Cơ quan BHXH; UBND cấp huyện, cơ quan BHXH có trách nhiệm tổng hợp trình UBND tỉnh Khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện BHYT học sinh, sinh viên.

Chính vì vậy, số học sinh, sinh viên tham gia BHYT trên địa bàn tăng theo từng năm. Nếu như năm 2008, là năm trước khi ban hành Luật BHYT, toàn tỉnh có 155.352 học sinh, sinh viên tham gia thì đến nay đã tăng lên 241.862 học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Cụ thể, năm học 2019 - 2020, tổng số học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh là 246.935 em, có 236.777 học sinh, sinh viên mua BHYT, đạt 95,89%, tăng 1,68% so với năm học 2018 - 2019. Tính đến 30/6/2020, tổng số học sinh, sinh viên toàn tỉnh là 248.004 em; tổng số học sinh, sinh viên có thẻ BHYT là 241.859 em; tỷ lệ bao phủ đạt 97,52%. Trong đó có một số huyện, thị xã đã đạt và tiệm cận đến 100% tham gia BHYT như Khánh Vĩnh (100%); Cam Lâm 99,16%; Diên Khánh 99,5%; Khánh Sơn 99,52%...

Tuy chỉ còn khoảng 0,5% học sinh, sinh viên trên địa bàn chưa tham gia BHYT, nhưng lại tập trung ở khối giáo dục dạy nghề, Cao đẳng và Đại học. Xin ông cho biết nguyên nhân của tình trạng này?

Ông Lê Đình Thuần: Phải khẳng định một lần nữa, những kết quả thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn thời gian qua đã có những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, trên toàn tỉnh vẫn còn khoảng 6.000 học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT tương ứng với khoảng 0,5%; một số trường có tỷ lệ học sinh, sinh viên mua BHYT thấp, như: Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp Nha Trang 21,43%; Trường Trung cấp Nghề Cam Ranh 43,3%; Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa 56,84%; Trường Đại học Thái Bình Dương 59%; Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 61,27%...

Nguyên nhân là do một số phụ huynh chưa nhận thức được lợi ích của việc tham gia BHYT cho con em. Một số trường không có cán bộ chuyên trách về y tế trường học, chủ yếu là kiêm nhiệm nên gặp khó khăn cho công tác phát hành thẻ BHYT và thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, theo phản ánh của phụ huynh học sinh, sinh viên, hiện nay, một số trường không có học sinh tham gia BHYT tăng mới, cho rằng đã hết đợt vận động. Việc làm này là không đúng với quy định của pháp luật BHYT, gây ảnh hưởng đến quyền lợi được chăm sóc sức khỏe của học sinh, sinh viên. Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội do dịch Covid-19, các trường cho học sinh, sinh viên nghỉ học, do đó việc thống kê số học sinh, sinh viên được cấp thẻ chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Ngoài ra, một số đơn vị BHXH huyện, thị xã, thành phố chưa chủ động phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo để nắm tổng số học sinh, sinh viên đang học tại các trường, xác định tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia và chưa tham gia BHYT, từ đó có hình thức vận động, tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh, sinh viên phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức tham gia BHYT cho học sinh, sinh viên…

Năm học mới đang đến gần, để đảm bảo đạt chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo quy định của pháp luật và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có những giải pháp như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Đình Thuần: Để hoàn thành được chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay cùng với BHXH tỉnh Khánh Hòa trong thực hiện công tác này. Theo đó, Sở sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về BHYT học sinh, sinh viên tại các trường, phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên để tuyên truyền trực tiếp về BHYT cho học sinh, sinh viên và phụ huynh; đồng thời có biện pháp nhắc nhở và có hình thức chấn chỉnh đối với những trường chưa thực hiện công tác này. Thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ BHYT học sinh, sinh viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường học và hiệu trưởng các trường theo quy định; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cung cấp đầy đủ số liệu cụ thể học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT để BHXH các huyện, thị xã có cơ sở tuyên truyền vận động. Đưa nội dung kết quả tham gia BHYT học sinh, sinh viên vào chỉ tiêu thi đua để đánh giá, xếp loại đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, trường học do Sở quản lý.

Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn nhân viên y tế trường học tham gia thực hành tại các bệnh viện tuyến huyện trở lên đủ thời gian xét, cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh theo Quy định của Bộ Y tế để nhân viên y tế đủ điều kiện thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học.

Thực hiện thống kê số học sinh không có khả năng tham gia BHYT để có kế hoạch vận động tại chỗ Hội cha mẹ học sinh doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các em; vận động cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, tập thể mua BHYT tặng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh. Ngoài ra, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế, các nhà trường đảm bảo kịp thời việc cấp thẻ BHYT và quyền lợi khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên theo quy định, hướng đến mục tiêu đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT và được chăm sóc tốt sức khỏe.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Bích Thủy (thực hiện)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam