Khánh Hòa: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,7% dân số

02/07/2020 10:21:42
Giai đoạn 2015-2020, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng 1,3 lần; số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 9,6 lần; số người tham gia BHTN tăng 1,29 lần; số người tham gia BHYT tăng 1,32 lần, đạt tỷ lệ bao phủ 91,7% dân số - đây là những số liệu được công bố chính thức tại Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Số người tham gia BHYT tăng 1,32 lần, đạt tỷ lệ bao phủ 91,7% dân số

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025, với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ; sự nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, lao động sáng tạo, tận tâm, tận tụy phục vụ doanh nghiệp, người dân của tập thể cán bộ, Đảng viên, BHXH tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra:

Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT năm 2015 là 2.121.192.218.189 đồng, đến năm 2020 là 3.962.386.000.000 đồng, tăng gần 02 lần so với đầu nhiệm kỳ. Số người tham gia BHXH bắt buộc năm  tăng 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Số người tham gia BHXH bắt buộc tăng 1,3 lần; số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 9,6 lần; số người tham gia BHTN tăng 1,29 lần; số người tham gia BHYT tăng 1,32 lần, đạt tỷ lệ bao phủ 91,7% dân số. Tỷ lệ bao phủ BHXH năm 2015 là 23,82% trên lực lượng lao động, năm 2020 là 27,79% trên lực lượng lao động.

Chi BHXH từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 cho 7.038 người, năm 2020 là 6.348 người, giảm 9,8% so với đầu nhiệm kỳ; chi BHXH từ nguồn Quỹ BHXH năm 2015 cho 18.729 người, năm 2020 là 26.770 người, tăng 42,93% so với đầu nhiệm kỳ; về chi BHYT, năm 2015 số lượt khám, chữa bệnh là 2.082.558 lượt, năm 2019 số lượt khám, chữa bệnh là 3.060.446 lượt, tăng 46,95% so với đầu nhiệm kỳ.

Công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT cho đối tượng thụ hưởng được triển khai tốt. Sổ BHXH, thẻ BHYT được cấp đầy đủ, kịp thời cho người lao động, người dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, từng bước khắc phục triệt để tình trạng trốn đóng, chậm đóng, tham gia BHXH, BHYT, BHTN không đầy đủ số lao động tại doanh nghiệp, đơn vị, đảm bảo quyền lợi của người lao động (năm 2015, thực hiện thanh tra, kiểm tra 221 đơn vị, năm 2020, 390 đơn vị, tăng 1,76 lần.

Thành lập Tổ Công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật BHYT

Để tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch giao, 06 tháng cuối năm 2020, BHXH tỉnh Khánh Hòa đặt trọng tâm thực hiện mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH. Theo đó, tranh thủ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nâng cao nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động thuộc BHXH tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng đầy đủ cơ sở dữ liệu về dân số, lao động, lao động đã tham gia BHXH, lao động chưa tham gia BHXH theo các cấp độ tỉnh/huyện, thị xã, thành phố/xã, phường để có thể thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng phù hợp theo từng nhóm đối tượng; xây dựng, vận hành mô hình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến; thông tin, truyền thông về BHXH phải đạt được mục tiêu là tiếp cận trực tiếp đến từng người lao động trong độ tuổi không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, còn đối với nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, tiếp tục phối hợp tuyên truyền với các cấp, ngành, địa phương có liên quan; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, thanh tra, kiểm tra để phát triển đối tượng tham gia, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Một trong những điểm đáng ghi nhận về nỗ lực của BHXH tỉnh Khánh Hòa trong triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN, là giai đoạn 2015-2020, số người tham gia BHYT tăng 1,32 lần, đạt tỷ lệ bao phủ 91,7% dân số tỉnh. Thêm một thuận lợi cho việc phấn đấu mục tiêu BHYT toàn dân, cuối tháng 06/2020, BHXH tỉnh Khánh Hòa tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ Công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Tổ Công tác có 08 thành viên, có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp, phân tích thông tin, báo cáo từ cơ quan, tổ chức, cá nhân về khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật BHYT; hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT; giám định BHYT, tạm ứng, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT; giải quyết theo thẩm quyền thuộc trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan, thành viên Tổ Công tác hoặc đôn đốc cơ quan, đơn vị, cá nhân giải quyết nhanh vướng mắc theo quy định pháp luật; tổng hợp báo cáo kết quả tham mưu, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND tỉnh.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam