Khảo sát người lao động về mức đóng BHXH tự nguyện

22/10/2019 09:26:34
Mức đóng BHXH tự nguyện là một trong những yếu tố quan trọng, tác động chủ yếu đến quyết định tham gia BHXH tự nguyện của người lao động. Nhóm nghiên cứu của BHXH tỉnh Gia Lai đã thực hiện khảo sát lao động phi chính thức trên địa bàn, trên cơ sở đó ghi nhận, thống kê những phản hồi của nhóm này về mức đóng BHXH tự nguyện hiện nay.

Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại huyện Kbang, Gia Lai

Tìm hiểu về khả năng đóng của đối tượng có ý định tham gia BHXH tự nguyện, mức đóng bằng 22% mức thu nhập đa chiều khu vực nông thôn là chưa phù hợp (154 nghìn đồng), lao động nam sẵn sàng đóng ở mức cao hơn so với lao động nữ, khả năng đóng của lao động tự do cao hơn so với các nhóm còn lại, vì lao động tự do có thu nhập, tuy nhiên không ổn định. Việc thiếu nhiều chế độ quan trọng của BHXH và các quy định về cách tính lương hưu có sự khác biệt tạo ra tâm lý so sánh với BHXH bắt buộc chẳng những khiến BHXH tự nguyện khó tiếp cận với đối tượng của mình mà còn làm giảm tính bền vững và gắn bó với chính sách đối với những người đang tham gia. Bên cạnh việc phần lớn người đang tham gia BHXH tự nguyện đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc chuyển sang để hưởng lương hưu thì hằng năm số lao động dừng tham gia BHXH và hưởng BHXH một lần khi chưa đến tuổi nghỉ hưu khá cao. Từ năm 2013 đến 2017, tại Gia Lai, ngoài con số 368 người đã hưởng lương hưu từ BHXH tự nguyện (những người chuyển từ BHXH bắt buộc sang), đã có 105 người ngừng tham gia BHXH tự nguyện và nhận lại khoản tiền đã đóng thông qua chế độ BHXH một lần do không mặn mà với chính sách BHXH tự nguyện. Qua khảo sát, nhiều ý kiến cho biết chế độ của BHXH tự nguyện còn hạn chế ở chế độ dài hạn là hưu trí và tử tuất, chưa có các chế độ ngắn hạn như BHXH bắt buộc nên cũng là lý do chưa thu hút được nhiều đối tượng tham gia.

Kết quả khảo sát cho thấy, 75% người đang tham gia BHXH tự nguyện muốn được bổ sung thêm chế độ ốm đau và tai nạn lao động; 72,5% muốn bổ sung chế độ thai sản; 68,8% muốn bổ sung chế độ bệnh nghề nghiệp và tử tuất hằng tháng. Ngoài ra, theo quy định hiện hành thì chỉ những người có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mới được nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động thông qua giám định y khoa. Do vậy người lao động đã tham gia đóng BHXH tự nguyện được 20 năm và đủ 45 tuổi nếu ốm đau, mất khả năng lao động… cũng không được giám định sức khỏe để hưởng chế độ hưu trí như chế độ của BHXH bắt buộc. Đây là một thiệt thòi rất lớn cho lao động tham gia BHXH tự nguyện vì như nghiên cứu đã chỉ ra điều kiện và môi trường làm việc của lao động khu vực phi chính thức không tốt như khu vực chính thức, sức khỏe suy giảm nhanh hơn do cường độ và thời gian làm việc kéo dài, đặc biệt là nguy cơ bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp lớn nên rủi ro và độ tuổi bị suy giảm khả năng lao động cao./.

 

Thu Hà 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam