Khí thế mới với An sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô

08/02/2018 08:49:08
Ở thời điểm tháng 12/2017, người lạc quan nhất cũng khó mà tự tin khẳng định rằng: BHXH TP. Hà Nội sẽ vượt kế hoạch thu và nhất là giảm số nợ BHXH, BHYT xuống dưới mức 4,04% - yêu cầu được BHXH Việt Nam đặt ra. Dù vậy, với nỗ lực không ngừng, kết thúc năm 2017, BHXH TP. Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu thu và nhất là giảm nợ đọng đạt con số tốt nhất từ trước đến nay – một thành quả xứng đáng sau một năm vất vả của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức BHXH TP. Hà Nội với rất nhiều nội dung công tác được triển khai quyết liệt.

Nỗ lực, quyết tâm cao
Tổng số thu BHXH, BHYT năm 2017 của BHXH TP. Hà Nội là 33.718,1 tỷ đồng, đạt 100,9% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Đây là năm BHXH TP. Hà Nội đạt số thu tăng cao nhất từ trước đến nay. Tổng số nợ BHXH,BHYT phải tính lãi chiếm 3,9% so với kế hoạch giao, giảm 1.113,2 tỷ đồng, giảm 3,8% so với năm 2016. Năm 2017 cũng là năm đầu tiên BHXH TP. Hà Nội đáp ứng yêu cầu của BHXH Việt Nam về giảm số nợ BHXH, BHYT.
Năm 2017, số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội là 6.325.046 người, tăng 472.677 người, tăng 8,1% so với năm trước. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 1.512.362, tăng 78.865 người, tăng 5,5% so với năm trước; số người tham gia BHXH tự nguyện là 23.264 người; số người tham gia BHTN là 1.442.046, tăng 77.876 người, tăng 5,7% so với năm trước) số người chỉ tham gia BHYT (hưu trí, MSLĐ, BHYT hộ gia đình, trẻ em dưới 6 tuổi, HSSV, người có công, thân nhân Công an,...) là 4.812.684 người. Hệ thống đại lý thu được duy trì hoạt động thường xuyên trên địa bàn với 643 đại lý với 1.401 điểm thu, tăng 147 điểm thu và 1.790 nhân viên đại lý thu. Công tác mở rộng đại lý thu tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia BHYT hộ gia đình do đó tỷ lệ bao phủ BHYT tăng 472.677 người, tăng 8,1 % so với năm 2016. Toàn thành phố hiện có 73.754 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, trong đó có 53.003 doanh nghiệp (tăng 12,5% so với năm 2016); tính riêng trong năm 2017 khai thác phát triển được 9.644 doanh nghiệp với 29.033 lao động tham gia BHXH, BHYT.
Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh: có được kết quả trên là cả một quá trình cố gắng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của đơn vị trong một năm đầy thách thức với nhiều nội dung công việc phải triển khai như bàn giao sổ, đồng bộ, cấp mã số BHXH, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH... trong khi chỉ tiêu phát triển đối tượng, số thu được giao tiếp tục tăng cao.
Nhiều biện pháp đốc thu, giảm nợ được BHXH TP. Hà Nội quyết liệt triển khai, nhất là trong các tháng cuối năm. Rõ nhất có thể kể đến phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2017 được phát động với nội dung trọng tâm là quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch giảm nợ BHXH, BHYT; đảm bảo cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT; trả sổ BHXH cho người lao động. BHXH Thành phố có 02 văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp, tăng cường chỉ đạo công tác thu nợ BHXH, BHYT trên địa bàn (Công văn số 1403/BHXH-KTTN ngày 16/6/2017 và Công văn 2366/BHXH-KTTN ngày 08/9/2017). Chi tiết hơn, BHXH TP xây dựng, triển khai Kế hoạch số 1888/KH-BHXH tổ chức đợt cao điểm đôn đốc, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 01/8/2017 đến hết ngày 31/10/2017. Chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã thành lập Tổ thu nợ do đồng chí Giám đốc làm Tổ Trưởng, giao chỉ tiêu giảm nợ BHXH, BHYT đến từng cán bộ, viên chức và thường xuyên đôn đốc thu nợ BHXH các doanh nghiệp. Các phòng chức năng thành lập các đoàn kiểm tra đôn đốc thu nộp tại các đơn vị để hỗ trợ BHXH các quận, huyện, thị xã. Phân tích, phân loại doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, lập kế hoạch phối hợp thanh tra, kiểm tra trọng tâm đối với các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT từ 03-12 tháng. Chỉ đạo BHXH các huyện tham mưu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công văn số 4456/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của UBND Thành phố về việc thực hiện Thông báo số 848/TB-TU ngày 10/8/2017 của Thành ủy Hà Nội. Thống kê cho thấy, BHXH TP gửi 184.069 công văn đôn đốc đến các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH và trực tiếp đôn đốc thu tại 5.400 đơn vị, doanh nghiệp, kết quả sau đó các đơn vị đóng được 1.400 tỷ đồng.
 Đặc biệt, BHXH TP quan tâm đẩy mạnh truyền thông chính sách BHXH, BHYT, cùng với công đoàn, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức Hội nghị đối thoại mời các đơn vị nợ BHXH, BHYT đóng trên địa bàn, để đôn đốc, nhắc nhở, đồng thời truyền tải thông tin tới người sử dụng lao động và người lao động về những hệ quả tiêu cực từ việc trốn đóng, nợ tiền đóng BHXH, BHYT ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động. Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ trên các phương tiện truyền thông, báo chí như: Báo, Tạp chí BHXH, Báo Kinh tế đô thị, Báo Hà nội mới, Cổng thông tin điện tử Thành phố, Cổng thông tin điện tử BHXH Thành phố, VOV Giao thông...
Bên cạnh đó là sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã như: Ban văn hóa HĐND thực hiện giám sát chuyên đề nợ BHXH tại 05 quận, huyện và các doanh nghiệp; Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao động; Công an Thành phố tích cực thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, Cục Thuế lồng ghép khi thanh tra nộp thuế, yêu cầu các doanh nghiệp nợ BHXH phải thực hiện ngay việc đóng BHXH; UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường việc thanh tra, kiểm tra các đơn vị trên địa bàn.
Để có thể triển khai hàng loạt các biện pháp nói trên, cần sự chỉ đạo rất sát sao của Thành ủy, UBND TP. Hà Nội với công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT nói chung và thu nợ BHXH, BHYT nói riêng. Chuyển biến rõ nhất là từ khi đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trực tiếp khảo sát và nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện BHXH, BHYT tại BHXH TP. Hà Nội; từ đây chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tạo hiệu ứng tích cực với phát triển BHXH, BHYT; UBND TP chỉ đạo mạnh mẽ hơn, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ban ngành vào cuộc quyết liệt hơn. Điển hình nhất là ở thời điểm đầu tháng 12/2017, UBND TP. Hà Nội phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018, trong đó yêu cầu tập trung thanh tra nợ BHXH, BHYT; trên cơ sở đó, BHXH TP lập danh sách các đơn vị nợ để Thanh tra TP có công văn thông báo đến gần 300 doanh nghiệp, nêu rõ: nếu đơn vị không nộp tiền nợ BHXH, BHYT trước thời điểm 31/12/2017, Thanh tra TP sẽ thực hiện thanh tra ngay trong đầu năm 2018. Hiệu ứng được thấy rõ ngay, có những ngày BHXH TP thu về số tiền gần 300 tỷ đồng.

Năm mới, khí thế mới
Giám đốc BHXH TP. Hà Nội chia sẻ: với những kết quả đạt được, BHXH TP. Hà Nội bước vào năm Mậu Tuất với khí thế phát triển mới, phát huy mạnh mẽ bài học kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo đã có được trong năm 2017, triển khai các nội dung công tác năm mới hiệu quả ngay từ các tháng đầu năm. Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với Thành ủy, UBND TP chỉ đạo mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn. Bám sát chỉ đạo tại Thông báo số 848-TB/TU về ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với BHXH TP. Hà Nội (ngày 10/8/2017), các giải pháp cụ thể được Thường trực Thành ủy xác định sau khi sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, làm cơ sở để BHXH TP và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện.
 Cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả phối hợp theo Quy chế liên ngành số 1460/QCPH-CA-LĐTBXH-LĐLĐ-CT-BHXH ngày 21/6/2017 giữa Công an Thành phố – Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Cục Thuế Thành phố và BHXH Thành phố về đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020. Hiện cũng đã có 06 đoàn thanh tra liên ngành thực hiện thanh tra tại các đơn vị nợ BHXH, BHYT trên địa bàn TP. Hà Nội. Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP ghi nhận nỗ lực của BHXH TP, đồng thời chỉ đạo cần phát huy các kết quả đạt được, quan trọng hơn là xây dựng nền nếp thực hiện BHXH, BHYT cho các doanh nghiệp, không để nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Ngày 30/12/2017, UBND TP. Hà Nội có Công văn số 6684/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Hà Nội năm 2018. Đáng chú ý là, tại văn bản này, UBND TP. Hà Nội xác định và chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của thành phố là hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2018 là 85,3% (năm 2019 là 88,2%, năm 2020 đạt từ 90,1% trở lên); tăng tỷ lệ doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT trên 80%; giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT ở mức thấp nhất; tăng cường quản lý, kiểm soát sử dụng Quỹ BHYT; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%; phấn đấu đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT; hoàn thành việc cấp mã số BHXH, mã số thẻ BHYT duy nhất cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố và kết nối với cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc; hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Các nhiệm vụ cụ thể được UBND TP giao cho các Sở: Y tế, LĐ-TB&XH, Giáo dục – Đào tạo, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Công an TP, Thanh tra TP, Cục Thuế. Chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp trên địa bàn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Chủ trì mời các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT trên địa bàn đến làm việc, yêu cầu doanh nghiệp nộp số tiền nợ BHXH, BHYT. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp BHXH các quận, huyện, thị xã rà soát các doanh nghiệp ngừng giao dịch, giải thể, bỏ trốn đôn đốc các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT thực hiện đúng quy định./.

Minh Đức

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam