Khởi đầu cho bước tiến mới (Bài 02)

30/03/2020 08:22:45
Với tinh thần nối tiếp, kế thừa những thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, khởi đầu cho bước tiến mới, Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII được tổ chức thành công; bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới với sự đồng thuận cao. Đây là nền tảng để BHXH tỉnh tiếp tục hướng tới những mục tiêu mới, Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành chia sẻ.

Bài 2: Sẵn sàng trước những thách thức

Các mục tiêu quan trọng được xác định rõ: phấn đấu đến năm 2025, đạt khoảng 56% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 01% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 51% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ BHXH tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025

Đây là những mục tiêu được xây dựng, bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về BHXH, BHYT nhất là Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT và đặc biệt là Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH. Các chỉ tiêu được xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Đồng Nai và cần nhấn mạnh rằng hầu hết đều cao hơn chỉ tiêu chung của cả nước. Đây sẽ là thách thức rất lớn với BHXH tỉnh Đồng Nai.

Khá tự tin với những nền tảng đã đạt được, song đồng chí Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh Đồng Nai cũng chia sẻ những băn khoăn, lo lắng. Năm 2020 phải đạt kết quả tốt, tạo đà phát triển cho cả giai đoạn 05 năm tới. Nhưng trước mắt, có thể thấy ngay những khó khăn: tình trạng dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng thu nhập của tổ chức, cá nhân do đó cũng ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị ngành BHXH nói chung, BHXH tỉnh nói riêng như về công tác phát triển đối tượng, thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN. 

Với những nền tảng quan trọng đã có được trong giai đoạn qua, BHXH tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy bài học kinh nghiệm, sẵn sàng trước những khó khăn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đồng chí Phạm Minh Thành nhấn mạnh các giải pháp sẽ được chú trọng là: Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện BHXH, BHYT. Cụ thể hóa Nghị quyết Đảng bộ BHXH tỉnh thành chương trình hành động cụ thể ở mỗi chi bộ trực thuộc trong từng thời điểm, sát, đúng, phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo của mỗi đảng uỷ viên để đảm đương được vai trò điều hành và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ đề ra. Mỗi cấp uỷ viên phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về nhiệm vụ được phân công. Xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tập hợp và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tạo sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020 và những năm tiếp theo/.

 

Đức Dũng 

Bài 1: Những điểm nhấn nổi bật

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam