Khởi động Hệ thống Thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh THPT, Đại học năm 2019

03/04/2019 15:38:46
Tại Công văn số 1316/BGDĐT-GDĐH ngày 01/04/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, để phục vụ cho công tác tuyển sinh THPT, Đại học năm 2019, Bộ đã thiết lập 01 Hệ thống Thông tin hỗ trợ thí sinh, phụ huynh qua 02 kênh Email và Điện thoại.

(Ảnh minh họa)

Nhấn mạnh nhằm cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh Cao đẳng, tuyển sinh Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ khởi động Hệ thống Thông tin hỗ trợ bắt đầu từ ngày 01/04/2019.

Cụ thể, về Kỳ thi THPT quốc gia, hỗ trợ qua email: hotrothi2019@moet.gov.vn; trong thời gian từ ngày 01/04/2019 đến ngày 22/08/2019. Và qua điện thoại (trong khung giờ hành chính) tại số: 024-32181385; 024-32181386; trong 02 đợt, đợt 01 từ ngày 01/04/2019 đến ngày 25/04/2019, đợt 02 từ ngày 22/06/2019 đến ngày 04/08/2019.

Về xét tuyển Đại học hệ chính quy; tuyển sinh Cao đẳng, tuyển sinh Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, hỗ trợ qua email: hotroxettuyen2019@moet.gov.vn; bắt đầu từ ngày 01/04/2019 đến ngày 22/08/2019. Và qua điện thoại (trong khung giờ hành chính) tại số: 024-32181385; 024-32181386; trong 02 đợt, đợt 01 từ ngày 01/04/2019 đến ngày 25/04/2019, đợt 02 từ ngày 14/07/2019 đến ngày 22/08/2019.

Trong Công văn số 1316/BGDĐT-GDĐH, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng; Cục Đào tạo – Bộ Công an cùng các Đại học, học viện, trường Đại học; các trường Cao đẳng, Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên thông báo rộng rãi thông tin trên để thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam