Khởi sắc vào Xuân

23/01/2017 22:09:46
Nằm giáp ranh giữa ba khu vực Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam, năm qua, An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có những bước chuyển biến tích cực; trong đó, công tác BHXH, BHYT có đóng góp quan trọng. Phóng viên Tạp chí BHXH có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Minh Hải, Giám đốc BHXH tỉnh Hòa Bình.

   Năm 2016 là năm chính sách BHXH, BHYT có nhiều thay đổi, nhiều nhiệm vụ “nóng” của Ngành đồng thời được triển khai. Xin đồng chí cho biết, những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong năm vừa qua?

  Đồng chí Nguyễn Minh Hải: Năm 2016 là năm Ngành BHXH triển khai nhiều nội dung công tác mới và khó như Luật BHXH (sửa đổi); triển khai một số quy định mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; kê khai lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình; triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT; điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg… đã có tác động không nhỏ đến thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nói riêng. Thuận lợi trong thực hiện chính sách tại Hòa Bình là BHXH tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam cùng sự cộng tác phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp trong triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của BHXH tỉnh luôn được triển khai kịp thời, sát thực tiễn và thực sự quyết liệt, tạo được chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của từng công chức, viên chức và người lao động. BHXH các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất Huyện ủy, Thành ủy, UBND huyện, thành phố các giải pháp, biện pháp thực hiện chính sách pháp luật về BHXH và BHYT; tích cực phối hợp với các Phòng, Ban, cấp ủy Đảng, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong đó phối hợp tốt trong công tác lập danh hộ gia đình tham gia BHYT, thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, công tác tuyên truyền, phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHYT và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

  Tuy nhiên, là một tỉnh nằm giáp ranh giữa 03 khu vực Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn chưa cao… nên thực hiện chính sách An sinh xã hội cũng gặp khó khăn nhất định. Hiện vẫn còn có doanh nghiệp nợ BHXH lớn, thời gian nợ kéo dài; tỷ lệ người lao động thuộc doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể tham gia BHXH, BHYT còn thấp; tỷ lệ người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình chưa cao; công tác phối hợp với các ngành có liên quan để nắm bắt, điều tra tình hình về lao động chưa được thường xuyên; việc bố trí nguồn kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ vẫn còn chậm theo quy định.

  Xin đồng chí thông tin khái quát kết quả đạt được, những giải pháp đã thực hiện và bài học kinh nghiệm rút ra qua thực hiện công tác năm 2016?

  Đồng chí Nguyễn Minh Hải: Phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, BHXH tỉnh Hòa Bình đã có nhiều giải pháp đồng bộ đưa công tác BHXH, BHYT trên địa bàn đi vào nền nếp và có nhiều khởi sắc. Cụ thể, trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, ngay từ đầu năm 2016, BHXH tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động điều chỉnh tiền lương cho người lao động theo các quy định mới; hướng dẫn BHXH các huyện, thành phố thu BHXH, BHYT cho đối tượng không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn, giáo viên mầm non được xếp lương theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2017 của đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng; triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017... Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tính đến hết ngày 31/12/2016 là 768.348 người, tăng 41.413 người (5,7%) so với năm 2015. Trong đó, số người tham gia ở cả 04 chỉ tiêu BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT đều có sự tăng trưởng so với năm 2015. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,2% dân số, vượt 2,4% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 là 1.487.677 triệu đồng, đạt 100,8% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 163.933 triệu đồng (12,4%) so với năm 2015.

  BHXH tỉnh quản lý chặt chẽ và tăng giảm kịp thời đối tượng hưởng BHXH, BHTN hàng tháng; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hưởng các chế độ BHXH, đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng mới giải quyết và đối tượng hưởng hàng tháng chuyển đến đảm bảo kịp thời đúng quy định.

  Xác định năm 2016 là năm “nóng” của công tác giám định BHYT khi hàng loạt các chính sách mới về BHYT được triển khai, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh và Sở Y tế đã phối hợp rà soát các cơ sở có đủ điều kiện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và thống nhất số lượng thẻ BHYT tại từng cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT và triển khai khám, chữa bệnh BHYT đến 226 cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh. Các cơ sở đã được kết nối Internet, lắp đặt máy tính để chuẩn bị cho công tác chuyển dữ liệu lên Hệ thống thông tin giám định BHYT; thành lập 02 Tổ giám định tập trung theo tỷ lệ và hướng dẫn BHXH huyện, thành phố triển khai thực hiện, đến nay các Tổ giám định đã đi vào hoạt động và có hiệu quả. Từ ngày 01/01/2016 quy định về thông tuyến khám, chữa bệnh tuyến huyện có hiệu lực, người tham gia BHYT được lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh thuận lợi nhất để khám, chữa bệnh BHYT. Quyền lợi của người tham gia BHYT cơ bản đã được đảm bảo, Quỹ BHYT được kiểm soát chặt chẽ, các trường hợp chi sai quy định BHXH tỉnh đã kiên quyết từ chối thanh toán. Tính đến hết tháng 12/2016, số lượt người khám, chữa bệnh là 828.117 lượt người với số tiền là 714.043 triệu đồng. Các mặt công tác như cải cách thủ tục hành chính; công nghệ thông tin; tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính... đều được triển khai hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

   Năm mới, yêu cầu, nhiệm vụ của BHXH tỉnh cũng đứng trước thời cơ, vận hội mới cùng những thách thức mới, xin đồng chí cho biết, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của đơn vị năm 2017 trong thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT?

  Đồng chí Nguyễn Minh Hải: Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, năm 2017, BHXH tỉnh Hòa Bình tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và BHXH Việt Nam trong việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường phối hợp các sở, ngành liên quan để triển khai nhiệm vụ của ngành, trong đó tập trung vào việc phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân giao tại Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đổi mới tác phong phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, phần mềm nghiệp vụ và công tác giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám, chữa bệnh kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT nhất là việc lạm dụng, trục lợi để hưởng chế độ BHXH, BHYT. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu để khởi kiện ra Tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. Triển khai có hiệu quả Hệ thống thông tin giám định BHYT, đảm bảo 100% số cơ sở khám, chữa bệnh BHYT được giám định trên phần mềm BHYT. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, đổi mới nội dung và hình thức tuyền truyền, giúp nhân dân và người lao động nâng cao nhân thức về chính sách BHXH. Triển khai thực hiện quy trình rà soát và nhập quá trình đóng BHXH, BHTN của người lao động trên sổ BHXH vào phần mềm quản lý và quy trình chuyển giao sổ BHXH cho người lao động đồng bộ, kịp thời, đúng quy định và kế hoạch. Tiếp tục phối hợp với ngành Bưu điện tổ chức thực hiện có hiệu quả việc rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Phấn đấu năm 2017 cơ sở dữ liệu về hộ gia đình tham gia BHYT đạt 100%. Với sự đoàn kết, nhất trí và sự không ngừng nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, BHXH tỉnh sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo An sinh xã hội và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bích Hà (thực hiện)

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam