Khối Thi đua số II (BHXH Việt Nam): Phát động phong trào thi đua yêu nước

10/01/2019 14:09:23
Sáng ngày 10/1/2019, Khối Thi đua số II, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Khối thi đua số II bao gồm 10 đơn vị: Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Quản lý đầu tư quỹ, Văn phòng Hội đồng Quản lý, Vụ Pháp chế, Văn phòng Đảng ủy, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng ngành BHXH, Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin. Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị Khối trưởng.

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) của Khối Thi đua số II cho thấy, trong năm 2018, việc phát động thi đua, tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và gắn với các chỉ tiêu thi đua cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ được giao. Công tác TTKT của các đơn vị trong Khối thi đua số II đã khơi dậy, động viên và tập hợp được sức mạnh, phát huy được sức sáng tạo của CBCCVC trong đơn vị. CCVC trong các đơn vị hăng hái thi đua, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, có các sáng kiến, cải cách thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ, đã có sự chuyển biến, thay đổi tích cực về tinh thần, ý thức trách nhiệm và tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức trong các đơn vị, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và các hoạt động nghiệp vụ của ngành cũng được các đơn vị đẩy mạnh triển khai. Công tác TTKT đã trở thành động lực, biện pháp quản lý hữu hiệu, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, trong công tác Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tham mưu Đảng ủy cơ quan tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện Chị thị số 34-CT/TW. Tham mưu, giúp việc Đảng ủy tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Thẩm định hồ sơ và tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định kết nạp 17 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức 26 đảng viên dự bị kịp thời, đúng quy định; thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 56 đảng viên; tiếp nhận hồ sơ chuyển đến của 20 đảng viên; tuyên dương, khen thưởng đối với 02 cán bộ, đảng viên điển hình tiêu biểu, xét tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng” cho 01 đồng chí và tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí...

Trong công tác tổ chức cán bộ đã tham mưu cho Lãnh đạo Ngành ban hành nhiều văn bản quan trọng. Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp phòng giai đoạn 2016 - 2021 đối với 20/26 đơn vị và danh sách quy hoạch lãnh đạo cấp phòng giai đoạn 2021 - 2026 đối với 24/26 đơn vị; trình Ban Cán sự đảng phê duyệt danh sách cán bộ dự kiến lấy phiếu giới thiệu quy hoạch bổ sung chức danh Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026 đối với 07 đơn vị. Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH cấp huyện giai đoạn 2016 - 2021 đối với 29 BHXH các tỉnh, thành phố và danh sách quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH cấp huyện giai đoạn 2021 - 2026 đối với 63/63 BHXH các tỉnh, thành phố...

Trong công tác quản lý các dự án thực hiện phối hợp với nhà thầu và các đơn vị có liên quan hoàn thành việc thanh toán dự án, lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình BHXH Việt Nam phê duyệt. Tất toán nguồn vốn và kinh phí đầu tư dự án, tổ chức bàn giao toàn bộ tài liệu, hồ sơ, sản phẩm, tài sản dự án của Ngành theo quy định; xây dựng các quy chế, quy trình thực hiện quản lý dự án theo chức năng nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành để sẵn sàng nhận và tổ chức thực hiện. Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ về việc thực hiện các dự án về đầu tư XDCB, dự án CNTT, thực hiện mua sắm tập trung và mua sắm trong phạm vi toàn nghành. Thực hiện 33 dự án xây dựng các trụ sở BHXH cấp tỉnh, huyện đúng trình tự, quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Các dự án do Ban thực hiện đều đáp ứng tiến độ cũng như chất lượng, hiệu quả. Thực hiện 11 nhiệm vụ mua sắm, trong đó có nhiều nhiệm vụ có quy mô, phạm vi, và độ phức tạp cao.

Năm 2018, trong hợp tác quốc tế có sự kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa giữa đối ngoại song phương và đa phương, giữa đối ngoại đa phương khu vực và đa phương quốc tế. Tháng 3/2018, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH VN tham gia đoàn tháp tùng Thủ tướng Chính phủ thăm hữu nghị chính thức Úc, Niu – Dilân và ký kết Thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Waikato, mở ra một trang mới trong quan hệ hợp tác song phương với các nước trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại chính thức cấp Nhà nước. Theo đó, hoạt động hợp tác song phương với các đối tác truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Lào... tiếp tục được đẩy mạnh. BHXH Việt Nam tăng cường sự hiện diện và tham gia tích cực tại các hội nghị, diễn đàn đa phương; tiếp nhận chức Chủ tịch ASSA và chủ trì thành công Hội nghị ASSA 35 tại Việt Nam; tham dự kỳ họp Hội đồng ISSA, bỏ phiếu bầu Tổng Thư ký ISSA nhiệm kỳ 2019–2025 với tư cách là thành viên đầy đủ, chính thức và duy nhất của Việt Nam; các thành tựu của Ngành được phổ biến và ghi nhận tại diễn đàn của Hiệp hội ISSA, ASSA; các chuyên gia của BHXH Việt Nam tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm ở các diễn đàn quốc tế như APIC, hội thảo ISSA khu vực, hội nghị chuyên đề khối ASEAN... Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại về các sự kiện lớn của Ngành được đặc biệt chú trọng; BHXH Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ đầu mối TTĐN, tạo tiền đề quan trọng định hướng công tác TTĐN các cấp ở cả trung ương và địa phương. Tăng cường hoạt động đào tạo quốc tế, tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh chuyên ngành kết hợp kỹ năng làm việc, tổ chức cho cán bộ của Ngành tham dự các lớp đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn và hội thảo chuyên đề tại nước ngoài. Về các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, BHXH Việt Nam chủ động kết nối phối hợp các nhà tài trợ tiếp tục triển khai nhiều dự án hỗ trợ kỹ thuật quốc tế như WB, ILO, các đối tác Anh, Pháp, Mỹ, Đan Mạch; JICA Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào…

Trong năm 2018, hoạt động đầu tư quỹ tiếp tục thực hiện theo đúng các quy định; hoàn thành kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (100%). Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu Chính phủ đạt khoảng 85% tổng số dư đầu tư, các hình thức đầu tư khác là 15%. Với cơ cấu này, hoạt động đầu tư quỹ đảm bảo an toàn, theo đúng chỉ đạo của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam. Năm 2018 là năm đầu tiên BHXH Việt Nam thực hiện thành công đầu tư trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đây là bước ngoặt lớn trong việc cải cách phương thức đầu tư từ quỹ BHXH, hướng tới quản lý đầu tư chuyên nghiệp, góp phần phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ, tăng cường tính chủ động, minh bạch thị trường trái phiếu nói riêng và thị trường tài chính nói chung. Các công tác thường xuyên trong hoạt động đầu tư quỹ đã đi vào nề nếp đảm bảo chặt chẽ, an toàn. Phần mềm quản lý đầu tư quỹ đã được xây dựng và chuyển giao, bước đầu đi vào hoạt động, giúp cho công tác quản lý đầu tư được thuận lợi và theo hướng chuyên nghiệp.

Trong năm 2018, Văn phòng Hội đồng Quản lý hoạt động hiệu quả có phân công các thành viên phụ trách địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt là năm 2018 đã có 6 đoàn thực hiện 28 cuộc giám sát tại 28 BHXH các tỉnh thành phố và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Đã ban hành 25 kết luận thống nhất với các tỉnh, thành phố sau giám sát về BHXH, BHYT. Đánh giá những thuận lợi khó khăn, tồn tại đề ra các giải pháp khắc phục và phương hướng trong thời gian tới. Văn phòng HĐQL đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam rà soát, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQL và các nội dung cần báo cáo, xin ý kiến HĐQL của BHXH Việt Nam.

Trong công tác pháp chế đã thực hiện tham mưu cho Lãnh đạo Ngành ký ban hành các văn bản triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, triển khai giao dịch điện tử. Tham mưu cho Lãnh đạo Ngành ký ban hành Kế hoạch số 589/KH-BHXH ngày 13/2/2018 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018, Kế hoạch 650/KH-BHXH ngày 28/2/2018 triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2018; đồng thời chủ trì tổ chức Hội nghị phổ biến Bộ Luật hình sự năm 2015 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tư vấn, giải đáp thắc mắc, kiến nghị về chế độ chính sách cho người dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại của các đối tượng; hướng dẫn, trợ giúp pháp lý cho BHXH địa phương các vấn đề về tham gia tố tụng để giải quyết các vụ việc đúng pháp luật, tránh khiếu kiện kéo dài.

Công tác thi đua - khen thưởng đã tham mưu 48 văn bản trình Lãnh đạo Ngành ký; hướng dẫn sơ kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2018; hướng dẫn các đơn vị trong Ngành BHXH tổ chức sơ kết, tổng kết và bình xét khen thưởng năm 2018; văn bản chấn chỉnh, đẩy mạnh hoạt động Khối, Cụm thi đua trong Ngành BHXH… Phối hợp với các đơn vị xây dựng nội dung phát động phong trào thi đua thường xuyên năm 2018 của Ngành, của cơ quan BHXH Việt Nam; hướng dẫn tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề đã phát động năm 2017; sơ kết các phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2020.

Công tác văn phòng luôn thực hiện chủ động, kịp thời tham mưu, giúp Lãnh đạo Ngành điều phối hoạt động của các cơ quan, đơn vị; trong năm 2018, đã giúp Tổng Giám đốc theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện 74 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao BHXH Việt Nam và 356 nhiệm vụ do Lãnh đạo Ngành giao các đơn vị. Tham mưu, trình lãnh đạo Ngành ban hành nhiều văn bản quan trọng. Việc xây dựng các báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành luôn được kịp thời. Bên cạnh đó, Văn phòng cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, tài liệu, đảm bảo về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết phục vụ nhiều cuộc làm việc quan trọng của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với BHXH Việt Nam. Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt công tác hậu cầu phục vụ trên 600 hội nghị, hội thảo, cuộc họp của Lãnh đạo Ngành với các đơn vị trong, ngoài Ngành. Đặc biệt Văn phòng, đã tập trung, quyết liệt trong việc tham mưu Lãnh đạo Ngành triển khai chính thức Hệ thống quản lý văn bản và điều hành  (eoffice) tại 3 cấp Trung ương, tỉnh, huyện và liên thông với Văn phòng Chính phủ…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến của Khối báo cáo thành tích năm 2018. Bình bầu danh hiệu thi đua cho các đơn vị thuộc Khối. Tiến hành bầu Khối trưởng, Khối phó; trong đó, Vụ Quản lý đầu tư quỹ được bầu là Khối trưởng và Khối phó là Ban Quản lý đầu tư xây dựng ngành BHXH. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của Khối với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam” và ký Giao ước thi đua 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam bày tỏ vui mừng về những kết quả Khối Thi đua số II đã đạt được trong năm 2018. Các đơn vị Khối Thi đua số II đã kịp thời hưởng ứng các phong trào thi đua của Chính phủ, của Ngành, kịp thời phát động các phong trào thi đua đột xuất, chuyên đề trong Khối. Đồng chí Nguyễn Đình Khương cho rằng, việc tạo không khí thi đua sôi nổi, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích là rất cần thiết, tuy nhiên không nên tuyệt đối hoá thành tích mà phải xây dựng được phong trào thi đua mang tính động viên khích lệ và nhìn vào đơn vị có chiều hướng tốt chiều hướng tích cực vươn lên để khen thưởng động viên. Trong thi đua có ganh đua để phấn đấu nhưng đồng thời phải có tinh thần đoàn kết, nhường nhịn. Điều đó cũng được thể hiện rất rõ trong Khối Thi đua số II.

Đồng chí Nguyễn Đình Khương đề nghị, trong năm 2019, trên cơ sở kết quả đã đạt được, Khối tiếp tục quan tâm động viên cán bộ, CCVC trong toàn Khối thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đó chú trọng phát động phong trào thi đua đột xuất và theo chuyên đề. Đồng chí Nguyễn Đình Khương nhấn mạnh, năm 2019 có nhiều nhiệm vụ triển khai, trong đó cần tập trung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm lập thành tích hướng đến kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam. Chuẩn bị cho chương trình tổng kết thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW. Chuẩn bị thông tin, dư luận, kinh nghiệm quốc tế thực tế triển khai vừa qua của chính sách BHXH, BHYT để Chính phủ, Quốc hội, Bộ, Ngành thấy được để cùng sửa luật đúng hướng hiệu quả hơn. Trong từng lĩnh vực, các đơn vị trong Khối có định hướng, nhằm phát động phong trào thi đua, động viên khuyến khích CCVC, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, kết hợp với Công đoàn hưởng ứng cuộc vận động cán bộ ngành BHXH “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” để phong trào thi đua trong Khối Thi đua số II rầm rộ, khí thế và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Nguyễn Trọng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam