Khối Thi đua số II - BHXH Việt Nam: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

14/01/2020 16:19:18
Sáng ngày 14/1/2020, Khối Thi đua số II, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Khối Thi đua số II gồm 11 đơn vị: Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Khoa học BHXH; Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH; Trung tâm Lưu trữ; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến phía Bắc; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến phía Nam; Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành BHXH; Ban Quản lý các dự án Công nghệ thông tin.

Báo cáo công tác năm 2019 của Khối thi đua số II cho biết, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới, ngay từ đầu năm 2019, các đơn vị thuộc Khối Thi đua số II đã xác định công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến, khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các cá nhân, tập thể, góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị đã tổ chức triển khai đến từng CCVC, người lao động phong trào thi đua yêu nước của ngành BHXH năm 2019 với chủ đề “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”; Phong trào thi đua yêu nước khối cơ quan BHXH Việt Nam với chủ đề “Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam” và Phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua số II với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam” nội dung phong trào thi đua được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị.

100% các đơn vị trong khối triển khai tốt phong trào thi đua chuyên đề năm 2019 do BHXH Việt Nam phát động với chủ đề: “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN”. Đồng thời lồng ghép các nội dung của phong trào thi đua vào các hoạt động tập thể của cơ quan. 100% các đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước Khối cơ quan BHXH Việt Nam và Phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua số II.  100% đơn vị chủ động phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của từng đơn vị.

Cụ thể, trong năm 2019, Báo BHXH tổ chức tốt nhiệm vụ xuất bản đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung phong phú, hấp dẫn. Báo luôn phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước và của Ngành; các vấn đề liên quan đến tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và những nội dung liên quan đến công tác an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước… Xuất bản 1 kỳ báo Xuân (54.440 cuốn); 105 kỳ báo tuần (6.100.000 tờ); 12 kỳ cuối tháng (213.168 cuốn); phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế BHXH Việt Nam xuất bản 12 kỳ chuyên trang tiếng anh; Tổng số tin bài đăng trên các ấn phẩm báo in năm 2019 là 5.292 tin, bài, ảnh...

Với 24 số Tạp chí BHXH đã phát hành đạt 830.664 cuốn, bình quân đạt 34.611 cuốn/kỳ, tăng 77.325 cuốn so với năm 2018. Riêng số Chuyên đề học sinh, sinh viên đạt số lượng phát hành cao với 74.472 cuốn, tăng gần 40.000 cuốn so với Tạp chí số thường kỳ. Trang thông tin điện tử Tạp chí BHXH đã được đầu tư nâng cấp, trong năm ước đạt 1.916 tin, bài ảnh, bình quân mỗi ngày có 5,3 tin, bài, ảnh được đăng tải; trong đó 100% tin, bài do phóng viên, cộng tác viên viết, tổng hợp, dịch.

Với số lượng phát hành lớn, việc bố trí chuyên mục được thiết kế dàn dựng, hợp lý về dung lượng, hài hòa về hình thức. Hệ thống chuyên mục các số Tạp chí thời gian qua được xây dựng linh hoạt, phù hợp góp phần quan trọng làm nổi bật nội dung thông tin trong các bài viết. Trong đó nhiều bài nhất là chuyên mục: Nghiên cứu- trao đổi; Thực tiễn-Kinh nghiệm; Vì an sinh xã hội; Nhìn ra thế giới … Trong năm, công tác tuyên truyền trên Tạp chí bản in và Trang thông tin điện tử Tạp chí tập trung phản ánh đậm nét các mảng chủ đề lớn sau: Bàn luận đánh giá, phân tích thực tiễn, tổng kết lý luận, nhận định về định hướng cải cách chính sách BHXH, vấn đề tuổi nghỉ hưu, định hướng sửa đổi Luật BHYT; Nghiên cứu lý luận, bàn luận sâu về BHXH, BHYT, An sinh xã hội; vấn đề đang được đặt ra trong nghị quyết số 28-NQ/TW; Gắn phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới cùng phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Phản ánh đa dạng kinh nghiệm thực tiễn, điển hình tổ chức thực hiện BHXH, BHYT; Tích cực thông tin truyền thông các sự kiện lớn của đất nước, tiêu biểu như các dịp kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam, Ngày Quốc tế phụ nữ…

Trung tâm Truyền thông đã chủ động tham mưu lãnh đạo Ngành kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai các hoạt động tuyên truyền; chủ động tham gia góp ý dự thảo Đề án đổi mới toàn diện tuyên truyền về BHXH do Bộ LĐ-TB&XH chủ trì. Trung tâm truyền thông đã phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan như Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ LĐ-TB&XH, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng nội dung và kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông báo, đài tổ chức 140 hội nghị tập huấn, hôi thảo, thi đua tọa đàm, đối thoại, tư vấn…tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với hơn 28.000 lượt đối tượng tham gia; đặt biệt phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức hơn 11.000 hội nghị tư vấn trực tiếp cho nhóm đối tượng tại cơ sở…

Trung tâm Công nghệ Thông tin thực hiện tốt chức năng quản lý công nghệ thông tin toàn Ngành, chú trọng xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, triển khai áp dụng trên phạm vi cả nước. Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan BHXH, phần mềm quản lý đầu tư tự động với các ngân hàng thương mại; xây dựng hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH (datawarehouse)…

Năm 2019, Viện Khoa học BHXH đã triển khai công tác tham mưu xây dựng văn bản theo quy định, trong đó đã thực hiện tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào tổng số 32 dự thảo văn bản, dự thảo đề án, dự thảo báo cáo do các đơn vị trong Ngành và các Bộ, Ngành gửi đến trong đó có nhiều văn bản có nội dung quan trọng. Ngoài ra, Viện còn xây dựng trình Tổng Giám đốc ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học BHXH nhiệm kỳ 2017- 2020; hoàn thiện dự thảo sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của BHXH Việt Nam. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học: “Một phần tư thế kỷ góp phần xây dựng sự nghiệp an sinh”, tổng hợp 55 sáng kiến của các đơn vị và cá nhân trong toàn Ngành, rà soát và tham mưu cho Hội đồng xét công nhận sáng kiến để xem xét thông qua…

Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trường thường xuyên tổ chức thao giảng nâng cao trình độ và kỹ năng cho giảng viên; chương trình khóa học được đổi mới, nội dung chia thành 02 phần: học trực tuyến chiếm 40%, học tập trung chiếm 60%; phương pháp giảng dạy đổi mới, tăng sự tương tác giữa giảng viên và học viên, chương trình học đi sâu vào giải quyết những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện nghiệp vụ theo vị trí việc làm và kỹ năng xử lý tình huống (chiếm 80% thời lượng chương trình).

Trong năm, Trung tâm Lưu trữ đã xây dựng và triển khai, hoàn thành dự án “Hệ thống Lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH”, chia sẻ đến 63 BHXH tỉnh, 710 BHXH huyện đã mang lại hiệu quả. Tiếp nhận và lưu trữ 137.544 hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng của 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Công an nhân dân và BHXH Bộ Quốc phòng. Nâng tổng số hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng đang quản lý, lưu trữ tại trung tâm là 4.802.323 hồ sơ (tương đương 2.986 mét giá hồ sơ)…

Hệ thống giám định của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến phía Bắc năm qua đã ghi nhận kết quả giảm chi 793,3 tỷ đồng (tự động 135,74 tỷ đồng, chủ động 574,16 tỷ đồng, theo tỷ lệ sai sót và giám định lại 83,3 tỷ đồng). Đồng thời, Trung tâm đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung quốc gia thí điểm lần 2, ký kết thỏa thuận khung với 44 nhà thầu trúng thầu 539 mặt hàng với tổng giá trị trúng thầu là 10.027,6 tỷ đồng, giá trị trúng thầu giảm 22,34% so với giá trúng thầu bình quân các địa phương trước khi đấu thầu tập trung quốc gia (tương ứng 2.868,5 tỷ đồng). 

Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến phía Nam đã nhận 1.565.924 hồ sơ cảnh báo về chi phí khám, chữa bệnh BHYT với chi phí là 104.3 tỷ đồng, từ chối thanh toán BHYT sau khi đối chiếu hồ sơ là 12,9 tỷ đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Ngành BHXH được BHXH Việt Nam giao làm chủ đầu tư 33 dự án, trong đó có 04 dự án đang lập hồ sơ quyết toán; 05 dự án đã trình hồ sơ duyệt quyết toán lên BHXH Việt Nam; 04 dự án đã hoàn thành đang chờ nghiệm thu đưa vào sử dụng; 01 dự án đã bàn giao chuẩn bị trình lên BHXH Việt Nam quyết toán; 19 dự án đang thi công.

Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Dự án công tác trọng tâm năm 2019 của Ngành hoàn thành đúng tiến độ như: ”Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị đảm bảo hiệu năng và an toàn thông tin cho trung tâm dữ liệu Ngành”. Một số dự án tiếp tục triển khai trong năm 2020 như: ”Hệ thống chữ ký số ngành BHXH”, dự án ”Nâng cấp bổ sung trang thiết bị và gia hạn bản quyền các hệ thống an ninh bảo mật tại trung tâm dữ liệu ngành”...

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, năm 2020, các đơn vị trong Khối Thi đua số II tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thiết thực phong trào thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Chú trọng việc đẩy mạnh thực hiện thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương đánh giá cao những kết quả ấn tượng trong công tác thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Khối Thi đua số II trong năm qua. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương nhấn mạnh, năm 2019, nhiệm vụ của ngành BHXH hết sức nặng nề, song, các đơn vị trong Khối Thi đua số II đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, như: Mặt trận truyền thông đã phát huy tối đa hiệu quả trong việc định hướng dư luận, nâng cao hiểu biết của nhân dân về chính sách BHXH, BHYT và tạo sự động thuận của toàn xã hội; toàn bộ ứng dụng công nghệ thông tin ngành BHXH được triển khai thực hiện hiệu quả, giữ vững vị trí số 2 về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; công tác lưu trữ được số hóa toàn Ngành; công tác giám định tiếp tục được hoàn chỉnh, khai thác tối đa tính năng phần mềm trên Hệ thống giám định BHYT… Đặc biệt, năm 2019, Khối Thi đua số II đã triển khai các hoạt động xã hội thiện nguyện từ thiện như tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người nghèo… góp phần vào việc thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đồng thời xây dựng hình ảnh người cán bộ BHXH vì an sinh xã hội.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương yêu cầu, các đơn vị trong Khối tiếp tục thi đua thực hiện văn hóa công sở để phục vụ Nhân dân tốt hơn; tăng cường mối liên kết, phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua theo chuyên đề và đột xuất, khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng điển hình tiên tiến, từ đó, nhân rộng và lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong toàn Ngành. Từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, thi đua nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc được giao góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối Thi đua số II đã bình bầu các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng năm 2019 đồng thời, thống nhất Trung tâm Truyền thông là đơn vị Khối trưởng và Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành BHXH là đơn vị Khối phó Khối Thi đua số II năm 2020./.

Thủy Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam